Aktualności i zapowiedzi

Szkolenie pn. Zasady zarabiania na badaniach naukowych – system komercjalizacji

szkolenie zk

 

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Uniwersytetu Zielonogórskiego

oraz

Europoint Firma szkoleniowo-doradcza roku 2014
zapraszają na szkolenie

pn. Zasady zarabiania na badaniach naukowych – system komercjalizacji wyników prac badawczych w Polsce.

 

Data szkolenia: 28-29 października 2019 r.

 

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny - bud. A-10, sala 244

Prowadzący szkolenie: Kamil Kipiel

Uczestnicy: Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz administracyjni Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

 

ZAKRES MERYTORYCZNY:

DZIEŃ 1, godz.: 9.00 - 15.00
Moduł 1 - Własność intelektualna – nowy podział praw i obowiązków w jednostce naukowej w kontekście aktualizacji prawa
Zakres:
• Kapitał intelektualny,
• Rodzaje praw własności intelektualnej,
• Zasady ochrony prawa,
• Prawo własności – elementy uwłaszczenia w szkole wyższej,
• Rola przedsiębiorcy w procesie zabezpieczenia praw IP,
• Formy wyceny własności intelektualnej.

Moduł 2 - Innowacyjność podstawą budowy wartości projektu badawczego i/lub wdrożeniowego
Zakres:
• Różnice między własnością intelektualną a innowacją,
• Definicja i rodzaje innowacyjności, wraz z z przykładami dobrych praktyk (wg Oslo Manual):
-Innowacja produktowa,
-Innowacja procesowa,
-Innowacja marketingowa
-Innowacja organizacyjna
• Strategia innowacji w jednostce naukowej oraz przedsiębiorstwie – nowe możliwości,
• Nowy system innowacji w kontekście nowelizacji ustawy – szanse i zagrożenia,
• Oferta jednostki naukowej dla przemysłu – fakty i mity,
• Platformy współpracy naukowo – biznesowej dla wsparcia innowacji.

Moduł 3 - Ścieżki komercjalizacji wyników badań naukowych – cz. 1
Zakres:
• Definicja komercjalizacji oraz części składowe procesu,
• Strategia komercjalizacji – rola partnera biznesowego,
• Terminy w procesie komercjalizacji po nowelizacji ustawy,
• Cykl komercjalizacji technologii – schemat działań,
• Ścieżki komercjalizacji – analiza efektywności.

Moduł 4 - Ścieżki komercjalizacji wyników badań naukowych – cz. 2
Zakres:
• Rola naukowca, jednostki naukowej oraz przedsiębiorstwa zewnętrznego w procesie komercjalizacji – nowe uregulowania,
• Wynagrodzenie w procesie komercjalizacji,
• Obciążenia publiczno-prawne w cyklu komercjalizacji,
• Rola jednostek wspierających naukę i biznes w procesie komercjalizacji – linia demarkacyjna pomiędzy kompetencjami CTT, AIP oraz spółką celową.

DZIEŃ 2,  godz.: 9.00 - 15.00
Moduł 5 - Ekosystem innowacji – polski model
Zakres:
• Formy włączania przedsiębiorców w proces dydaktyki, prac badawczych i usług eksperckich,
• Rola partnerów gospodarczych w budowie ekosystemu innowacji w uczelni,
• Konieczność nowelizacji posiadanych regulacji uczelni w obszarze komercjalizacji,
• Dobre przykłady uregulowań w obszarze wsparcia innowacji na uczelniach,
• Regulaminy wykorzystania infrastruktury badawczej uczelni – oferta dla biznesu,
• Kluczowe umowy w procesie zarządzania własnością intelektualną,
• Formy finansowania publicznego procesu komercjalizacji wiedzy / technologii.

Moduł 6 - Przedsiębiorczość akademicka – pożądane efekty
Zakres:
• Modele przedsiębiorczości akademickiej,
• Spółka spin-off / przedsiębiorstwo spin-out jako metoda komercjalizacji innowacyjnych pomysłów,
• Zasady tworzenia spółek przy uczelniach, w tym kwestia aportu własności intelektualnej,
• Wykorzystanie infrastruktury uczelni przez spółki zewnętrzne,
• Rola partnera strategicznego,
• Formy współpracy spółki spin-off/out z jednostką naukową.

Moduł 7 - Przedsiębiorczość akademicka – kwestie formalno-prawne
Zakres:
• Podział zadań – spółka celowa a centrum transferu technologii,
• Grupa kapitałowa przy jednostce naukowej – szanse i zagrożenia,
• Działalność typu spin-off / spin- out na gruncie nowych przepisów prawnych,
• Formy prawne spółek akademickich, w tym spólki celowej,
• Oferta spółki celowej dla przemysłu,
• Przykłady działających spółek „odpryskowych”.

Moduł 8 nt: Kapitałowe finansowanie innowacji
Zakres:
• Zapotrzebowanie na kapitał dla start – up,
• Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka jako źródło wsparcia finansowego dla innowacyjny przedsięwzięć gospodarczych (seed i venture capital, anioły biznesu),
• Rola inwestora kapitałowego w nowym systemie innowacji – szanse dla uczelni oraz jej pracowników,
• Finansowanie branżowe,
• Rynek giełdowy dla małych i innowacyjnych przedsiębiorstw (New Connect).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15 października 2019 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń - liczba uczestników szkolenia jest ograniczona!

 

SP_READ_MORE

NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR

NCBR dla Firm 1200x628 miasta 2019 Linia B gorzow

 

3 lipca w Hotelu Qubus odbędzie się spotkanie z cyklu NCBR dla Firm - wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Przedsiębiorcy z regionu będą mieli możliwość uzyskania praktycznej wiedzy jak zdobyć dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację innowacyjnych projektów.


Zapraszamy przedsiębiorców i naukowców z regionu, którzy planują realizację prac badawczo-rozwojowych na spotkanie NCBR dla Firm. Składa się ono z dwóch części: informacyjnej i warsztatowej. W jego trakcie eksperci NCBR prezentują możliwości uzyskania dofinansowania na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań lub udoskonalenie już istniejących produktów, technologii lub usług. Przedstawiane są zasady udziału i kryteria oceny w konkursach NCBR finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy mają również możliwość odbycia indywidualnych spotkań z ekspertami, w trakcie których mogą przeanalizować założenia swojego pomysłu i uzyskać porady dotyczące przygotowania projektu B+R.

Eksperci NCBR prezentują konkretne przykłady innowacyjnych projektów dofinansowanych z POIR.

Na spotkaniu NCBR dla Firm każdy przedsiębiorca może dowiedzieć się, jak dobrze zaplanować projekt B+R, na co ma prawo przeznaczyć uzyskane z NCBR dofinansowanie, jak wdrażać rezultaty projektu czy poznać zasady uzyskiwania i rozliczania dofinansowania.


Aby wziąć udział w bezpłatnym spotkaniu wymagana jest rejestracja poprzez formularz on-line

https://www.ncbrdlafirm.pl/3-lipca-gorzow/#Rejestracja

Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

@@@

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu  przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

Więcej informacji na stronie ncbr.gov.pl

SP_READ_MORE

Wręczenie certyfikatów I stopnia MA TRIZ

Wręczenie certyfikatów I stopnia MA TRIZ

 

27 czerwca br. przedstawiciel NOVISMO Sp. z o.o. dr  Sergey Yatsunenko wręczył certyfikaty I stopnia MA TRIZ pracownikom Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Gratulujemy dr inż. Małgorzacie Śliwie (Wydział Mechaniczny), dr inż. Wojciechowi Babireckiemu (Wydział Mechaniczny) i mgr Jędrzejowi Danilewiczowi (CPTT UZ)!

 

wreczenie 1

SP_READ_MORE

Nabór do akceleratora MIT Enterprise Forum CEE

Nabór do akceleratora MIT Enterprise Forum CEE

mitfcee

 

W imieniu Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej zapraszamy Państwa do 2. edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEETo już ostatnia szansa dla młodych przedsiębiorców, by mogli aplikować do jesiennej edycji programu. Rekrutacja do 3. edycji zaplanowana jest dopiero na 2020 rok.

 

Celem akceleratora jest przyspieszenie rozwoju najbardziej innowacyjnych startupów technologicznych z  Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Pomoc startupom w programie oferują czołowe polskie przedsiębiorstwa, a 5 najlepszych zespołów ma szansę na tygodniowy wyjazd biznesowo – edukacyjny do Bostonu.

 

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie internetowej www.mitefcee.org

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

 

Małgorzata Bielecka

Events and Operations Coordinator

(godziny pracy/ working hours: 9-15)

Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej

MIT Enterprise Forum CEE

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 570 084 060 (biuro)

http://mitefcee.org

00-582 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 16/17

KRS 0000566188, Regon: 362028771

SP_READ_MORE

Szkolenie pn: "Konstytucja dla Nauki - szanse i zagrożenia dla przedsiębiorczych

 
W dniach 10-11 czerwca 2019 r. szkoliśmy pracowników UZ w zakresie zmian w obszarze wymogów prawnych odnoszących się do procesów zarządzania własnością intelektualną na gruncie zapisów Ustawy 2.0 (zarabianie na bazie kapitału intelektualnego oraz infrastrukturalnego uczelni). 
 
Celem szkolenia było zapoznanie się ze zmianami w obszarze wymogów prawnych odnoszących się procesów zarządzania własnością intelektualną na gruncie zapisów Ustawy 2.0, nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w przedmiocie budowy strategii komercjalizacji mającej kluczowe znaczenie w projektach badawczych, oraz nabycie wiedzy w zakresie form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej mającej na celu komercjalizację wyników prac B i R tworzonych w szkole wyższej, z uwzględnieniem nowych zasad kreacji spółek celowych, spin-off, spin-out.
 
KDN NOWE logo pionowe RGB

 

 
Szkolenie poprowadził Kamil Kipiel - doświadczony trener, w tym zakresie zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytety Ekonomicznego w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w zakresie realizacji projektów europejskich. Pracownik oraz współpracownik wielu polskich i zagranicznych jednostek naukowych, wykładowca kilku szkół wyższych, a także doświadczony konsultant i trener w tematyce zarządzania projektami, funduszy strukturalnych, transferu wiedzy i technologii, innowacyjności, przedsiębiorczości akademickiej, komercjalizacji oraz finansowania kapitałem prywatnym.
 
Zespół 
Centrum Przedsiębiorczości 
i Transferu Technologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego
SP_READ_MORE

ROZWÓJ BIZNESU POPRZEZ INNOWACJE

screenshooter imageconverter5c9d2d4cb95ce1

 

 

POMOŻEMY CI UZYSKAĆ DOTACJĘ NA PROJEKTY B+R TWOJEJ FIRMY!

 

Nie czekaj ze swoimi projektami, niech zaczną pracować dla rozwoju i wzrostu Twojego biznesu!  Został ogłoszony nowy konkurs w ramach I Osi Priorytetowej PO IR - Wsparcie Prowadzenia Prac  Projekty B+R Przez Przedsiębiorstwa! Nabór wniosków od 1 kwietnia!!!

Konkurs obejmuje projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, w tym projekty obejmujące przygotowanie prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada wystarczającego potencjału kadrowego czy też infrastrukturalnego do samodzielnej realizacji takich prac, może nawet 60% projektu zlecić podmiotom zewnętrznym (np. jednostkom naukowym). Nowością jest 100% dofinansowania wydatków ponoszonych przez konsorcjantów posiadających status jednostki naukowej.

Ponadto  przewidziany został schemat finansowania projektów B+R, realizowany we współpracy z funduszami venture capital. 

 
 
 
DO KOGO ADRESOWANY JEST KONKURS:
  -  przedsiębiorstwa: 
     mikro, małe i średnie oraz duże, w tym spółki typu spin-off;
  -  konsorcja przedsiębiorstw.

NA CO UKIERUNKOWANE JEST DZIAŁANIE?
  -  na wsparcie projektów B+R wpisujących się w KIS i realizowanych 
     przez przedsiębiorstwa.

     PODDZIAŁANIE 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
     realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. „szybka ścieżka”)
 
 
 
Zespół Instytutu Innowacyjności Polska to portfolio setek projektów inwestycyjnych oraz badawczo–rozwojowych, skutecznie pozyskanych i rozliczonych, o wartości zbliżającej się do 2 mld PLN. 

Skontaktuj się z naszym zespołem już dzisiaj i sięgnij skutecznie po dotacje z nami!

Szczegółowych informacji udzieli:

Magdalena Mróz
magdalena.mroz@ininpolska.pl
tel. +48 663 883 391

SP_READ_MORE

Oswajanie robotów–Warsztaty Akademii Programowania i Robotyki

W naszym regionie powstała nowa inicjatywa- Stowarzyszenie ZA BOREM,
które realizuje projekt pn. „Oswajanie robotów–Warsztaty Akademii Programowania i Robotyki”.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia.

 

 

SP_READ_MORE

Zmiana lokalizacji Centrum

logo cptt 2

 

 

 

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii zmienia lokalizację !!!!!
Od 9 października jesteśmy dla Was dostępni na Wydziale Mechanicznym

(budynek A-10 w pokojach 242 i 243)

W nowej lokalizacji w czwartki dyżuruje dla Was Rzecznik Patentowy mgr Agnieszka Gąsiorowska

Zapraszamy !!!!!

SP_READ_MORE

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI- moduł potencjał komercyjny projektu

Kolejne szkolenie z komercjalizacji wyników badań !!!

W dniach 6 i 7 grudnia szkoliśmy pracowników UZ w zakresie komercjalizacji wyników badań wspólnie z Investin i ich Akademią Komercjalizacji przeprowadzono szkolenie Potencjał komercyjny projektu.

Zainteresowanych szkolił prof. dr hab. Dariusz Trzmielak. 

Przez ponad 10 lat Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu, przez ponad 10 lat Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie Kierownik w Zakładzie Badań Marketingowych UŁ, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów i Ośrodków Innowacjii Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), Członek Rady Fundacji Centrum Innowacji-Akcelerator Technologii UŁ oraz Członek Rady Nadzorczej, firmy biotechnologicznej GeneaMed Sp. z o.o. 

SP_READ_MORE

Szkolenia

1 marca 2019 r. - „Współczesna TRIZ jako narzędzie w pragmatycznych innowacjach

novismo

Zaproszenie

 

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego

oraz

Novismo Sp. z o.o. zapraszają na:

 

Seminarium pt.:

„Współczesna TRIZ jako narzędzie w pragmatycznych innowacjach”

 

Data:                1 marca 2019r.

Miejsce:           Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy Interior Sp. z o. o.

 

Wykład w j. polskim poprowadzi:

Przedstawiciel Novismo - dr Sergey Yatsunenko

 

Agenda spotkania:

10.00 – 10.05     Przywitanie uczestników seminarium.

10.05 – 11.30     I część wykładu, dr Sergey Yatsunenko.

11.30 – 11.45    Przerwa kawowa.

11.45 – 13.15    II część wykładu, dr Sergey Yatsunenko.

13.15 – 13.45    Przerwa obiadowa.

13.45 – 14.45    III część wykładu.

14.45 – 15.00    Przerwa kawowa

15.00 – 15.45    IV część wykładu

15.45 – 16.00     Odpowiedzi na pytania i dyskusja.

 

 

Program seminarium:

 • Dlaczego innowacje są trudne?
 • Jak prawidłowo rozwiązać problem?
 • Jak znaleźć właściwy problem do rozwiązania?
 • Jak znaleźć praktyczne rozwiązanie właściwego problemu?
 • Jak planować skuteczny rozwój produktu na rynku?
 • Jak skutecznie tworzyć strategie dla własności intelektualnej?
 • Jak wykorzystać pragmatyczne innowacje w rozwoju firmy?

 

 

Więcej informacji nt. metodyki na stronie www.novismo.com

 

 

Pragmatyczne innowacje

Metodyka pragmatycznych innowacji to skuteczne i potwierdzone w praktyce biznesowej podejście analityczne, pozwalające na stworzenie efektywnej strategii innowacyjnej w przedsiębiorstwie i połączenie jej z modelem biznesowym firmy. Dzięki zastosowaniu metodyki pragmatycznych innowacji zmienia się dotychczasowy paradygmat innowacyjności oparty
na przypadkowości, czy też geniuszu wynalazcy. W oparciu o analityczne i systemowe podejście zapewnia się efektywne tworzenie innowacji według algorytmu postępowań. W miejsce przypadku i nieokreśloności w postępowaniu, metodyka wprowadza zestaw narzędzi analitycznych i strategicznych przenosząc innowacyjność w obszar planowania biznesowego,
tak jak ma to miejsce w przypadku kontroli kosztów czy jakości.

 

 

Systemowe tworzenie innowacji

 

Krótki opis metodyki

 

Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) to potężna metoda analityczna dostarczająca narzędzi do platformy Pragmatycznych Innowacji, pozwalających na stworzenie innowacyjnej strategii przedsiębiorstwa i połączenie jej z modelem biznesowym firmy. Jest to system tworzący nowe wartości poprzez innowacje, a także umożliwiający uzyskanie wysokiego zwrotu z inwestycji w innowacje. Pragmatyczne innowacje zmieniają dotychczasowy paradygmat innowacyjności: nie opierają się na szczęściu, inspiracji czy też geniuszu wynalazcy; efektywne ich tworzenie odbywa się poprzez postępowanie według usystematyzowanego i racjonalnego algorytmu. Jest to system tworzenia innowacji bazujący
na zestawie narzędzi analitycznych i strategicznych, który przenosi wynalazczość na poziom planowania biznesowego, tak jak ma to miejsce w przypadku kontroli kosztów lub jakości.

Pragmatyczne innowacje dostarczają rozwiązań (produktów, technologii i modeli) na drodze do sukcesu i wskazują, na których koncepcjach opierać krótko- i długoterminowe strategie rozwoju innowacyjnego. Rekomendacje te oparte są na analizie danych rynkowych i trendów technologicznych. Siła pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej TRIZ leży w ich możliwościach systematycznego odkrywania nieoczywistości i rozwiązań, które dotychczas dostrzegali jedynie nieliczni.
Co więcej, Pragmatyczne innowacje nie są jedynie systemem skupiającym się tylko na strategii biznesowej lub wyłącznie
na rozwoju technologii – łączą obie te sfery, wskazując możliwości innowacyjne, na których warto się skupić i podpowiadają, co zrobić, by z sukcesem możliwości te wykorzystać.

 

Pragmatyczne innowacje pozwalają na skuteczną realizacje projektów w obszarach:

 1. Usprawnienie produktów i procesów.
 2. Rozwój nowych produktów i procesów.
 3. Prognozowanie rozwoju produktu i technologii.
 4. Tworzenie strategii dla własności intelektualnej.
 5. Projektowanie mające na uwadze efektywny recykling i ponowne wykorzystanie materiałów.
 6. Ocena możliwości innowacyjnych przedsiębiorstwa.
 7. Podniesienie zdolności kluczowych technologii przedsiębiorstwa.
 8. Weryfikacja technologii.
 9. Ocena technologii.
 10. Poszukiwanie odpowiedniej technologii.
 11. Odkrywanie przyczyn niepowodzeń i ich eliminacja.
 12. Analiza portfolio innowacyjnego przedsiębiorstwa.
 13. Opracowanie innowacyjnej strategii produktu.
 14. Obniżenie kosztów produkcji.
 15. Analityczny przegląd rynku.
 16. Efektywne opracowanie patentów poprzez tworzenie rozwiązań alternatywnych do

      istniejących.

 1. Zwiększenia ochrony własnych aplikacji patentowych od strony technologicznej.

Metoda z sukcesem wykorzystywana w takich firmach jak: Samsung, LG, INTEL, Siemens, GE, P&G, Hyundai, KIA, FIAT Group, Schaeffler Group, Continental, Visteon, MANDO, ZF TRW i innych tak w Polsce jak i na całym świecie.

  

Dr Sergey Yatsunenko

 

Doktor fizyki w grupie NOVISMO

Sergey Yatsunenko – doktor fizyki (uzyskany w IF PAN), radiofizyk – absolwent Narodowego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku. Prowadził badania naukowe
w zakresie właściwości optycznych nanocząstek i kropek kwantowych, układów mikrofalowych i terahercowych do zastosowań w medycynie, biologii oraz układach pomiarowo-badawczych. Znawca zagadnień własności intelektualnej i strategii patentowych. Konsultant naukowy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektów innowacyjnych
i pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Szkoli, doradza i prowadzi innowacyjne projekty i wdrożenia w polskich firmach.

 

Badania i opracowania

  Badania materiałów do zastosowań terahercowych (THz), obliczenie i projektowanie elementów aktywnych mikrofalowych: diody Guun’a i IMPATT i pasywnych: rezonatory, elementy falowodowe, pomiarowe układy mikrofalowe przy użyciu oprogramowania HFSS i Microwave Studio.  

 • Badania właściwości optycznych obiektów w skali nano: kropki kwantowe, nanocząstki, nanoproszki, nanorurki węglowe, kompozyty o cienkie warstwy. W swoich badaniach skupiam się na właściwościach strukturalnych i optycznych takich materiałów jak: nanocząstki i nanoproszki tlenkowe, materiały ceramiczne i kompozytowe, związki czyste i domieszkowane jonami metali przejściowych i ziem rzadkich.
 • Wykonawca projektu europejskiego PhotonicRoadSME. Autor trzech raportów R&D w ramach projektu: nanocząstki w zastosowaniach fotonicznych; kropki kwantowe w zastosowaniach fotonicznych; nanorurki w zastosowaniach fotonicznych.
 • Współautor książki: Photonics in Environment & Energy, A Technology Roadmap for SMEs on new photonic devices and materials.
 • Współautor pierwszego podręcznika współczesnej TRIZ w Polsce: współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Podręcznik na pierwszy stopień certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ)

Autor i współautor 58 publikacji naukowych. Hi-index – 14.  

Autor i współautor 5 patentów.  

Certyfikowany specjalista TRIZ – III stopień MA TRIZ.

Prezes Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska.  

Członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ.

Członek rady programowej Fundacji TRIZ Polska.

Współzałożyciel firmy NOVISMO.    

SP_READ_MORE

logo cptt 2

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter