Archiwum Szkolenia 2018

Archiwum Szkolenia 2018

6-7 grudnia 2018 r. - AKADEMIA KOMERCJALIZACJI® - Potencjał komercyjny projektu

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego

oraz

INVESTIN sp. z o.o. zapraszają na szkolenie:

 

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI® - Potencjał komercyjny projektu

 

TERMIN:

6-7 grudnia 2018 r.

 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

Ocena wstępna i szczegółowa potencjału komercyjnego pomysłów na start-up

Procesy przydatne w przygotowaniu pomysłu biznesowego do wdrożenia

Metody i narzędzia: Technology Readiness Level, Quick Look

 

Szkolenie będzie miało formę interaktywnych zajęć wykorzystujących przede wszystkim aktywne metody nauczania (np. dyskusje, case`y, analizy, prace w grupach, gry).

 

TRENER: 

Prof. dr hab. Dariusz Trzmielak

Przez ponad 10 lat Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie Kierownik w Zakładzie Badań Marketingowych UŁ, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów i Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), Członek Rady Fundacji Centrum Innowacji-Akcelerator Technologii UŁ oraz Członek Rady Nadzorczej, firmy biotechnologicznej GeneaMed Sp. z o.o. W latach 2004-2007 na stanowisku Dyrektora Centrum Innowacji (Polsko-Amerykański Program Offsetowy Uniwersytet Teksański – Uniwersytet Łódzki) a w latach 2007- 2008 Wiceprezes, Akceleratora Technologii Fundacji UŁ. Magister ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował także w Londynie (Middlesex University Business School) w ramach półrocznego stypendium TEMPUS. Ukończył program Service Management Link prowadzony w Warwick Business School i na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2001 r. obronił doktorat na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego a w roku 2004 ukończył studia podyplomowe z zakresu kształcenia dorosłych (Instytut Edukacji Ustawicznej Wyższej Szkoły Kupieckiej). W 2014 r. uzyskał habilitację na podstawie rozprawy: Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego). Posiada szerokie doświadczenie trenerskie (ponad 15-letnie) w prowadzeniu szkoleń dla różnorodnych odbiorców.

 

 

08 luty 2018 r. - "Delegowanie pracowników"

Congrats on Your New Job 2

Serdecznie zapraszamy na szkolenie w ramach Enterprise Europe Network:

„Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług”

08.02.2018

godz.: 9:30 – 15.00

Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin – Syrkiewicza 6

Prowadzący Łukasz Żak - Żak Legal Support Office

Program szkolenia

Zagadnienie prezentowane podczas szkolenia będą opierały się o praktyczne przykłady

 flaga

 9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

 

10.00 – 11.30

Polska ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług z 10 czerwca 2016 r. :

- definicja pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP    

  oraz pracownika delegowanego

- kryteria oceny możliwości pracodawcy do delegowania 

  (rzeczywiste miejsce prowadzenia znacznej działalności)

- kryteria oceny pracownika do uznania go za pracownika

  delegowanego

- nowe zadania i uprawnienia PIP wobec pracodawców

  delegujących pracowników

- odpowiedzialność solidarna wykonawcy i podwykonawcy wobec

   pracownika delegowanego

- obowiązki pracodawców z siedziba w UE oraz poza UE

  delegujących pracowników na terytorium Polski

11.30 -11:45

Przerwa

 

11:45 – 13.00

Pojęcie pracownika delegowanego i pracownika w podróży służbowej

- konsekwencje w zakresie ubezpieczenia społecznego i podatku

  dochodowego

- zasady naliczania składek na ubezpieczenie społeczne dla

  pracowników delegowanych oraz pracowników w podróży  

  służbowej

- koszty transportu i noclegu dla pracownika delegowanego

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz umowy zlecenia

Prawo właściwe dla umów o pracę a warunki pracy i płacy na mocy postanowień Dyrektywy 96/71/WE

 - warunki pracy

 - ustalanie wysokości wynagrodzenia dla pracowników

   delegowanych

 - układy zbiorowe

Opodatkowanie pracowników oddelegowanych oraz zysków przedsiębiorstwa w ujęciu postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

- nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy

- pojęcie 183 dni pobytu

- pojęcie zakładu

- metody unikania podwójnego opodatkowania

13.00 -13.30

Przerwa

 

13.30 – 14:30

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – Zaświadczenie A1- zasady i warunki uzyskania – zagadnienia podstawowe

- praca najemna

- praca w dwóch krajach

- prowadzenie działalności gospodarczej i praca najemna dwóch  

   krajach

Delegowanie pracowników z krajów trzecich przez polskie przedsiębiorstwa realizujące usługi w krajach UE oraz EOG

- aspekty proceduralne

- problematyka zabezpieczenia społecznego

Proponowane zmiany dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług m.in.

Proponowane zmiany w zakresie rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (COM(2016) 815 final)

14:30-15:30

Zatrudnianie cudzoziemców -  podstawowe regulacje prawne

 

Przyjazd i pobyt cudzoziemców w Polsce

- obywatele Unii Europejskiej

- obywatele państw trzecich – dokumenty legalizujące pobyt

  (wiza, stampila, zezwolenie na pobyt)

Podejmowanie pracy przez cudzoziemców

- cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń

   na pracę

- tryb uproszczony legalizacji pracy cudzoziemców  - „procedura oświadczeniowa”

- zezwolenie na pracę

- zezwolenie na pobyt i pracę

- zezwolenie na pracę sezonową

- zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową 

 

Zapisy trwają do 6 lutego

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Archiwum Szkolenia 2017

Archiwum Szkolenia 2017

17 marca 2017 r. - Strategia eksportowa jako element rozwoju przedsiębiorstwa

een szkolenia

 

Strategia eksportowa jako element rozwoju przedsiębiorstwa

10 marca 2017

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wiechlice

een wp cptt

  

 Archiwum Szkolenia 2016

archiwu2016

Archiwum Szkolenia 2016

3 listopada 2016 r. - Wsparcie przedsiębiorstw w ramach programu Horyzont 2020

een szkolenia

  

AGENDA

<<Wsparcie przedsiębiorstw w ramach programu Horyzont 2020>>

03.11.2016

Nowa Sól

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Godzina Temat
9.45 Rejestracja Uczestników
10.00
 • Tour the table;
10.10
 • Oferta Enterprise Europe Network
10.25
 • Charakterystyka programu Horyzont 2020
11.10
 • MŚP w programie Horyzont 2020
12.00 Przerwa kawowa
12.30
 • Udział MŚP w projektach badawczo – rozwojowych realizowanych w ramach projektu Horyzont 2020
14.00 Lunch
14.30
 • Instrument dla MŚP – zasady konkursów i finansowania, obszary tematyczne
15.15
 • Dyskusja, pytania i odpowiedzi

                                                                                                                    een wp cptt

10 listopada 2016 r. - Ryzyko walutowe w prowadzeniu działalności gospodarczej

een szkolenia

 

Ryzyko walutowe w prowadzeniu działalności gospodarczej

na terenie Unii Europejskiej

10 listopada 2016

Nowy Kisielin, Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

08:30 –09:00 Rejestracja uczestników
9:00 – 9:15

Powitanie gości. Działalność sieci Enterprise Europe Network na terenie woj. lubuskiego

Karol Dąbrowski, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

09:15-11:00

Aleksandra Szulczyńska, Doradca Finansowy

· Zasady działania walutowego rynku między-bankowego

· Zmienność kursów walut - przyczyną pogarszania wyniku finansowego importerów i eksporterów

· Zdarzenia gospodarcze generujące ryzyku kursu walutowego w firmach importujących i eksportujących

· Dział finansowy, dział zamówień i dział sprzedaży - ich rola w procesie zarządzania ryzykiem kursowym

11:00– 11:15 Przerwa kawowa
11:15-13:15

· Rodzaje ryzyka kursowego na osi czasu:
a) ryzyko stopowe
b) ryzyko krótkoterminowe
c) ryzyko średnioterminowe
d) ryzyko długoterminowe

· Zasada działania podstawowych instrumentów służących do zabezpieczania ryzyka:
a) forward
b) opcja waniliowa PUT i CALL
c) złożone strategie opcyjne

13:15-14:00 Lunch
14:00-15:45

· Depozyt zabezpieczający i limit skarbowy - metody ograniczania ryzyka ich wyczerpania/przekroczenia

· Stress-testing ex ant planowanych transakcji zabezpieczających

· Zabezpieczanie ekspozycji netto i brutto

· Lokata dwuwalutowa - ciekawy instrument wspomagający proces zarządzania ryzykiem kursowym

· Factoring z regresem

· Nowinki produktów bankowych:
a) opcja CALL na opcję CALL - dla importerów
b) opcja PUT na opcję PUT - dla eksporterów

15:45 - 16:00

Pytania uczestników, dyskusja i zakończenie

Karol Dąbrowski, Dyrektor CPTT UZ

 

een wp cptt

30 czerwca 2016 r. - "VAT w transakcjach międzynarodowych"

 

een szkolenia

 

AGENDA

VAT w transakcjach międzynarodowych

30 czerwca 2016

Świebodzin / Leniwka

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

08:45 –09:00

Rejestracja uczestników

09:00-11:00

 • Dokumentowanie transakcji międzynarodowych

11:00– 11:15

Przerwa kawowa

11:15-13:15

 • Nabycia i dostawy wewnątrzunijne
 • Dyskusja

13:15-13:45

Lunch

13:45-15:45

 • Dostawy i nabycia spoza obszaru UE
 • Warunki do zastosowania stawki VAT „0%” w transakcjach międzynarodowych

15:45-16:00

Pytania uczestników, dyskusja i zakończenie

 

 

 

  een                                                             EEN WP                                                                    logo cptt 2

 

 

 

 

 

 

 

18 października 2016 r. - "Ochrona Praw Własności Intelektualnej – jak zabezpiec

een szkolenia

AGENDA

Ochrona Praw Własności Intelektualnej – jak zabezpieczyć technologię / produkt na rynkach krajowym i zagranicznym

Zielona Góra

18 października 2016 r.

                                                                                     

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Uniwersytetu Zielonogórskiego

08:30 –09:00 Rejestracja uczestników
09:00-11:00
 • Źródła prawa własności intelektualnej
 • Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
 • Przedmiot własności intelektualnej i przemysłowej
11:00– 11:15 Przerwa kawowa
11:15-13:15
 • Zarządzanie własnością przemysłową i intelektualną
 • Finansowe aspekty ochrony własności intelektualnej
13:15-14:00

Lunch

14:00-15:45
 • Ochrona Praw Własności Intelektualnej w kontekście międzynarodowym
15:45 - 16:00 Pytania uczestników, dyskusja i zakończenie

 

                           een                                       EEN WP                                        logo cptt 2

 

11 marca 2016 r. - Transgraniczne świadczenie usług na terenie Niemiec, Austrii

 

een szkolenia

„Transgraniczne świadczenie usług na terenie Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii – aspekty praktyczne”

 

11.03.2016, godz. 09:00- 16:00,

 

Lubski Dom Kultury, Lubsko

 

PROGRAM SZKOLENIA

08.30 – 09.00

Rejestracja uczestników

09.00 – 09.15

Powitanie uczestników

09.15 – 11.00

Świadczenie usług transgranicznych i delegowanie pracowników do Niemiec :

- pojęcie oddelegowania i podróży służbowej

- ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

- warunki pracy i płacy

- obowiązki administracyjno – prawe

- opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą – umowy

o unikaniu podwójnego opodatkowania (PIT, CIT),

podatek VAT

- szczególne wymagania dla firm z sektora usług budowlanych

- kwalifikacje zawodowe

11.00 - 11.15

Przerwa

11.15 – 13.15

Świadczenie usług transgranicznych na terenie Austrii

- obowiązki administracyjno – prawe

- opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą – umowy

o unikaniu podwójnego opodatkowania (PIT, CIT),

podatek VAT

- warunki pracy i płacy

- szczególne wymagania dla firm z sektora usług budowlanych

- kwalifikacje zawodowe

Świadczenie usług transgranicznych na terenie Szwajcarii

- obowiązki administracyjno – prawe

- opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą – umowy

o unikaniu podwójnego opodatkowania (PIT, CIT),

podatek VAT

13.15 – 14.00

Lunch

14.00 -15.45

Świadczenie usług transgranicznych na terenie Szwajcarii

- warunki zatrudnienia

- szczególne wymagania dla firm z sektora usług budowlanych

- kwalifikacje zawodowe

Najczęściej popełniane błędy przez polskie firmy w procesie świadczenia usług w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii oraz czynności kontrolne prowadzone wobec polskich przedsiębiorców - przykłady praktyczne

15.45 -16.00

Pytania uczestników, dyskusja i zakończenie

 

Uczestnictwo jest bezpłatne, sfinansowane ze środków Komisji Europejskiej i Ministerstwa Gospodarki

 

Miejsce szkolenia:

Lubski Dom Kultury

Pl. Jana Pawła II nr 1

(sala nr 3, I piętro)

LUBSKO

 

Osoba do kontaktu:

Sławek Jasiński:          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                    tel. 601589583

Jędrzej Danilewicz:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Deklaracja udziału w warsztatachdo pobrania

 

een wp cptt

 

 

 

 

28 kwietnia 2016 r. - "Design thinking – jak tworzyć produkty i usługi, których

een szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA

 

"Design thinking – jak tworzyć produkty i usługi, których chcą klienci?"

 

Gorzów Wielkopolski - Stanowice, 28 kwietnia 2016 r.

 

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Miejsce: Gorzowski Ośrodek Technologiczny PNP Sp. z o.o. w Stanowicach

 

 

Godzina Temat Prelegent
9:45 – 10:00 Rejestracja Uczestników  
10:00 – 12:00
 • Tour the table
 • Wprowadzenie – czym jest design thinking, jakimi problemami się zajmuje, jak się przygotować, możliwości zastosowania w praktyce
 • Empatia – co to jest, zastosowanie w design thinking, jak przeprowadzać

Paweł Żebrowski

RCIiTT ZUT

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa  
12:30 – 14:30
 • Definiowanie – co to jest, zastosowanie
  w design thinking, jak przeprowadzać
 • Generowanie Pomysłów – co to jest, zastosowanie w design thinking, jak przeprowadzać

Paweł Żebrowski

RCIiTT ZUT

14:30 – 15:00 Lunch  
15:00 – 17:00
 • Prototypowanie – co to jest, zastosowanie w design thinking, jak przeprowadzać
 • Testowanie – co to jest, zastosowanie w design thinking, jak przeprowadzać
 • Pytania i odpowiedzi

Paweł Żebrowski

RCIiTT ZUT

 

een                                                         EEN WP                                                                   logo cptt 2

11 luty 2016 r. - Ryzyko walutowe w prowadzeniu działalności gospodarczej na te

een szkolenia
 

Ryzyko walutowe w prowadzeniu działalności gospodarczej

na terenie Unii Europejskiej

11 luty 2016

Nowy Kisielin, Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

(SZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

 

08:30 – 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 – 09:15

Powitanie gości. Działalność sieci Enterprise Europe Network na terenie woj. lubuskiego

Karol Dąbrowski, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

09:15 11:00

Aleksandra Szulczyńska, Doradca Finansowy

 •       Zasady działania walutowego rynku między-bankowego
 •       Zmienność kursów walut - przyczyną pogarszania wyniku finansowego importerów i eksporterów
 •       Zdarzenia gospodarcze generujące ryzyku kursu walutowego w firmach importujących i eksportujących
 •       Dział finansowy, dział zamówień i dział sprzedaży - ich rola w procesie zarządzania ryzykiem kursowym

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 13:15

 •       Rodzaje ryzyka kursowego na osi czasu:

      a) ryzyko stopowe
b) ryzyko krótkoterminowe
c) ryzyko średnioterminowe
d) ryzyko długoterminowe

 •       Zasada działania podstawowych instrumentów służących do zabezpieczania ryzyka:

      a) forward
b) opcja waniliowa PUT i CALL
c) złożone strategie opcyjne

13:1514:00

Lunch

14:00 15:45

 •       Depozyt zabezpieczający i limit skarbowy - metody ograniczania ryzyka ich wyczerpania/przekroczenia
 •       Stress-testing ex ant planowanych transakcji zabezpieczających
 •       Zabezpieczanie ekspozycji netto i brutto
 •       Lokata dwuwalutowa - ciekawy instrument wspomagający proces zarządzania ryzykiem kursowym
 •       Factoring z regresem
 •       Nowinki produktów bankowych:

      a) opcja CALL na opcję CALL - dla importerów
b) opcja PUT na opcję PUT - dla eksporterów

15:4516:00

Pytania uczestników, dyskusja i zakończenie

Karol Dąbrowski, Dyrektor CPTT UZ

 

 

                een wp cptt

9 luty 2016 r. - VAT w transakcjach międzynarodowych

een szkolenia

VAT w transakcjach międzynarodowych

9 luty 2016

Dychów

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

08:30 – 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 - 11:00

 • Dokumentowanie transakcji międzynarodowych

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:15

 • Nabycia i dostawy wewnątrzunijne
 • Dyskusja

13:15 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:45

 • Dostawy i nabycia spoza obszaru UE
 • Warunki do zastosowania stawki VAT „0%” w transakcjach międzynarodowych

15:45 - 16:00

Pytania uczestników, dyskusja i zakończenie

 

 

                                een                                 EEN WP                                    logo cptt 2        

pages een footer

 

 

29 stycznia 2016 r. - Finansowanie innowacji w MŚP: Horyzont 2020 (Instrument M

RPK EEN

Finansowanie innowacji w MŚP:

Horyzont 2020 (Instrument MŚP – Faza 1)

29 stycznia 2016r. (piątek), godz. 10.00-15.00

Centrum Przedsiębiorczości

i Transferu Technologii

Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nowy Kisielin

ul. Syrkiewicza 6

(sala konferencyjna)

PROGRAM

Szkolenie poprowadzi konsultant Regionalnego Punktu Kontaktowego PR UE w Poznaniu, Krystian Jarmuszkiewicz.

10.00-10.20

10.20-10.30

 

Rejestracja uczestników

Powitanie

10.30-11.00

 

Oferta Programu Ramowego UE HORYZONT 2020 dla MŚP

11.00-11.45

 

Instrument dla małych i średnich przedsiębiorstw: zasady konkursów, finansowanie, terminy składania wniosków

11.45-12.00

 

Przerwa kawowa

12.00-14.00

 

Struktura wniosku – kluczowe elementy – Faza I

- Doskonałość

- Wpływ

- Wdrożenie

14.00-14.30

 

Portal uczestnika – składanie wniosku

14.30-15.00

 

Otwarta dyskusja – pytania i odpowiedzi

 Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie i odesłanie zgłoszenia do dnia 26 stycznia br. na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy:

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE w Poznaniu

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego - Ośrodek EEN w Zielonej Górze

Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.

Uniwersytet Zielonogórski

Inkubator Przedsiębiorczości Miasta Zielona Góra

 

 

  

 Archiwum Szkolenia 2015

Archiwum Szkolenia 2015

16 grudnia 2015 - Międzynarodowy transfer technologii. Wdrażanie innowacji.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt. „Międzynarodowy transfer technologii – wdrażanie innowacji

Szkolenie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015, Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

PROWADZENIE:

mgr Karol Dąbrowski, Senior Expert Enterprise Europe Network, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

PROGRAM:

09:30 – 09:45 Otwarcie warsztatów i wprowadzenie

09:45 – 10:30 Zarządzanie innowacjami

10:30 – 11.15 Audyt technologiczny -mapowanie zapotrzebowania na nową technologię

11:15 – 11:30 Przerwa

11.30 – 13.00 Pozyskiwanie informacji o nowych technologiach (przeszukiwanie baz danych BCD i BBS w celu znalezienia odpowiedniego partnera/odpowiedniej technologii)

13:00 – 13:45 Czy brak innowacji – transferu technologii - może stanowić zagrożenie dla bytu Przedsiębiorstwa (wpływ na wzrost konkurencyjności na rynku UE przedsiębiorstwa)

13.45 – 14.00 Podsumowanie i dyskusja

 

7 października 2015 - Ochrona praw własności intelektualnej

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.

"Ochrona praw własności intelektualnej”

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 7 października 2015, Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

PROWADZENIE:

mgr Karol Dąbrowski, Senior Expert Enterprise Europe Network, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

PROGRAM:

09.00 – 09.45 Źródła prawa własności intelektualnej

09.45 – 10.30 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

10.30 – 11.15 Przedmiot własności intelektualnej i przemysłowej

11.15 – 11.30 Przerwa

11.30 – 12.30 Zarządzanie własnością przemysłową i intelektualną w MŚP

12.30 – 13:30 Finansowe aspekty ochrony własności intelektualnej

13.30 – 15.00 Międzynarodowa ochrona własności intelektualnej

 

21 maja 2015 - Sieć Enterprise Europe Network skutecznym narzędziem międzynarodo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.

"Sieć Enterprise Europe Network skutecznym narzędziem międzynarodowego transferu technologii”

Szkolenie odbędzie się w dniu 21 maja 2015, Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

PROWADZENIE:

mgr Jędrzej Danilewicz, Senior Expert Enterprise Europe Network, Specjalista w Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

PROGRAM:

09.30 – 09.45 Otwarcie warsztatów i wprowadzenie

09.45 – 11.00 Innowacja – Technologia – Rozwój

11.00 – 11.15 Przerwa

11.15 – 13:30 Międzynarodowy Transfer Technologii, a Enterprise Europe Network (tworzenie profilu i zapotrzebowania technologicznego BBS, przeszukiwanie baz profili BBS i BCD, pomoc w nawiązaniu kontaktu z firmą zagraniczną, pomoc w prowadzeniu negocjacji)

13.30 – 14.00 Podsumowanie i dyskusja

 

18 marca 2015 - Międzynarodowy transfer technologii - wdrażanie innowacji

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt. „Międzynarodowy transfer technologii – wdrażanie innowacji

Szkolenie odbędzie się w dniu 18 marca 2015, Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

PROWADZENIE:

mgr Karol Dąbrowski, Senior Expert Enterprise Europe Network, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

PROGRAM:

09:30 – 09:45 Otwarcie warsztatów i wprowadzenie

09:45 – 10:30 Zarządzanie innowacjami

10:30 – 11.15 Audyt technologiczny -mapowanie zapotrzebowania na nową technologię

11:15 – 11:30 Przerwa

11.30 – 13.00 Pozyskiwanie informacji o nowych technologiach (przeszukiwanie baz danych BCD i BBS w celu znalezienia odpowiedniego partnera/odpowiedniej technologii)

13:00 – 13:45 Czy brak innowacji – transferu technologii - może stanowić zagrożenie dla bytu Przedsiębiorstwa (wpływ na wzrost konkurencyjności na rynku UE przedsiębiorstwa)

13.45 – 14.00 Podsumowanie i dyskusja

 

17 marca 2015 - Sieć Enterprise Europe Network skutecznym narzędziem międzynarod

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.

"Sieć Enterprise Europe Network skutecznym narzędziem międzynarodowego transferu technologii”

Szkolenie odbędzie się w dniu 17 marca 2015, Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

PROWADZENIE:

mgr Jędrzej Danilewicz, Senior Expert Enterprise Europe Network, Specjalista w Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

PROGRAM:

09.30 – 09.45 Otwarcie warsztatów i wprowadzenie

09.45 – 11.00 Innowacja – Technologia – Rozwój

11.00 – 11.15 Przerwa

11.15 – 13:30 Międzynarodowy Transfer Technologii, a Enterprise Europe Network (tworzenie profilu i zapotrzebowania technologicznego BBS, przeszukiwanie baz profili BBS i BCD, pomoc w nawiązaniu kontaktu z firmą zagraniczną, pomoc w prowadzeniu negocjacji)

13.30 – 14.00 Podsumowanie i dyskusja

 

    

 Archiwum Szkolenia 2014

Archiwum Szkolenia 2014

5 grudnia 2014 - Ryzyko walutowe w prowadzeniu działalności gospodarczej na ter

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie

Ryzyko walutowe w prowadzeniu działalności gospodarczej

na terenie Unii Europejskiej

05.12.2014

Nowy Kisielin

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Uniwersytetu Zielonogórskiego

Szkolenie jest bezpłatne (sfinansowane w ramach projektu Enterprise Europe Network).

Agenda

 

09:00 –09:30

Rejestracja uczestników i moderacja

09:30-10:45

- Zasady INCOTERMS- praktyczne aspekty- panel I

10:45– 11:15

Przerwa kawowa

11:15-13:00

- Zasady INCOTERMS- praktyczne aspekty- panel II

- Dyskusja

13:00-13:30

Lunch

13:30-16:00

- Odpowiedzialność w transporcie międzynarodowym: załadunek/    terminowość/ reklamacje

- Transformacja rynku transportów międzynarodowych/ ubezpieczenia transportów międzynarodowych

16:00 - 16:30

Pytania uczestników, dyskusja i zakończenie

7 października 2014 - „Design Thinking” – nowatorska metoda kreowania i wdrażani

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie

<<„Design Thinking” – nowatorska metoda kreowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmach i urzędach>>

07.10.2014

Żary

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Uniwersytetu Zielonogórskiego

Szkolenie jest bezpłatne (sfinansowane w ramach projektu Enterprise Europe Network).

Agenda

 

Godzina

Temat

Prelegent

9:45 –10:00

Rejestracja Uczestników

 

10:00 –12:00

 • Tour the table;
 • Wprowadzenie – czym jest design thinking, jakimi         problemami się zajmuje, jak się przygotować, możliwości zastosowania w praktyce;
 • Empatia – co to jest, zastosowanie w design thinking, jak przeprowadzać.

Paweł Żebrowski

RCIiTT ZUT

12:00 –12:30

Przerwa kawowa

 

12:30 –14:30

 • Definiowanie – co to jest, zastosowanie  w design thinking, jak przeprowadzać;
 • Generowanie Pomysłów – co to jest, zastosowanie w design thinking, jak  przeprowadzać.

Paweł Żebrowski

RCIiTT ZUT

14:30 –15:00

Lunch

 

15:00 –17:00

 • Prototypowanie – co to jest, zastosowanie w design thinking, jak przeprowadzać;
 • Testowanie – co to jest, zastosowanie w design thinking, jak przeprowadzać;
 • Pytania i odpowiedzi.

Paweł Żebrowski

RCIiTT ZUT

3 października 2014 - Wsparcie przedsiębiorstw w perspektywie finansowej UE 2014

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie

Wsparcie przedsiębiorstw w perspektywie
finansowej UE 2014-2020

3 października 2014 Gorzów Wielkopolski

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Uniwersytetu Zielonogórskiego

Szkolenie jest bezpłatne (sfinansowane w ramach projektu Enterprise Europe Network).

PROWADZENIE:

mgr inż. Ewelina Kwiatkowska, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

mgr Tomasz Przybyła, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

PROGRAM:

9.00 – 9.15          Wstęp

9.15 – 10.15        Podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw w latach 2014 – 2020 w ramach programów Horyzont 2020 i COSME

10.15 – 10.30     Dokumenty programowe, określanie statusu przedsiębiorcy

10.30 – 11.15      Wsparcie dla przedsiębiorstw finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w tym wsparcie szkoleniowe, doradztwo, zatrudnienie subsydiowane

11.15 – 11.30     PRZERWA

11.30 – 13.00      Wsparcie dla przedsiębiorstw finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym regionalna pomoc na inwestycje, doradztwo, instrumenty finansowe.

13.00 – 13.30     LUNCH

13.30 – 15.00     Instytucje otoczenia biznesu w tym B+R (badania i rozwój)

Inteligentne Specjalizacje, współpraca z sektorem MŚP.

15.30 – 16.00     Podsumowanie szkolenia i odpowiedzi na pytania uczestników

 

2 października 2014 - Wsparcie przedsiębiorstw w perspektywie finansowej UE 2014

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie

Wsparcie przedsiębiorstw w perspektywie
finansowej UE 2014-2020

2 października 2014 Nowy Kisielin

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Uniwersytetu Zielonogórskiego

Szkolenie jest bezpłatne (sfinansowane w ramach projektu Enterprise Europe Network).

PROWADZENIE:

mgr inż. Ewelina Kwiatkowska, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

mgr Tomasz Przybyła, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

PROGRAM:

9.00 – 9.15          Wstęp

9.15 – 10.15        Podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw w latach 2014 – 2020 w ramach programów Horyzont 2020 i COSME

10.15 – 10.30     Dokumenty programowe, określanie statusu przedsiębiorcy

10.30 – 11.15      Wsparcie dla przedsiębiorstw finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w tym wsparcie szkoleniowe, doradztwo, zatrudnienie subsydiowane

11.15 – 11.30     PRZERWA

11.30 – 13.00      Wsparcie dla przedsiębiorstw finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym regionalna pomoc na inwestycje, doradztwo, instrumenty finansowe.

13.00 – 13.30     LUNCH

13.30 – 15.00     Instytucje otoczenia biznesu w tym B+R (badania i rozwój)

Inteligentne Specjalizacje, współpraca z sektorem MŚP.

15.30 – 16.00     Podsumowanie szkolenia i odpowiedzi na pytania uczestników

 

28 listopada 2014 - Rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce i wy

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie

„Rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii

w Polsce i wybranych krajach UE”

28.11.2014

Nowy Kisielin

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Uniwersytetu Zielonogórskiego

Szkolenie jest bezpłatne (sfinansowane w ramach projektu Enterprise Europe Network).

Agenda

 

08:30 –09:00

Rejestracja uczestników

09:00-11:00

 • Aktualny stan rynku OZE w UE-28
 • Systemy wsparcia dla OZE w wybranych krajach UE-28
 • Trendy w rozwoju energetyki odnawialnej w Europie na przykładzie wybranych krajów UE-28
 • Strategia Unii Europejskiej w zakresie rozwoju OZE w UE-28 – cele na 2020 i 2030

11:00– 11:15

Przerwa kawowa

11:15-12:15

 • Aktualny stan rynku OZE w Polsce
 • Aktualny system wsparcia dla OZE zgodnie z obecną wersją Prawa energetycznego
 • Szacowanie przychodów z inwestycji w OZE w aktualnym systemie wsparcia dla OZE

12:15-13:15

 • Podstawowe zasady inwestycji i procedury administracyjne w procesie inwestycyjnym dot. OZE
 • Podstawowe założenia nowego projektu ustawy o OZE
 • Funkcjonowanie i efekty inwestycyjne systemów aukcyjnych w wybranych krajach UE-28

13:15-14:00

Lunch

14:00-16:00

 • Zasady systemu aukcyjnego w aktualnym projekcie ustawy o OZE
 • Szacowanie przychodów z inwestycji w OZE zgodnie z zadami systemu aukcyjnego
 • Energetyka prosumencka – zasady inwestycji w mikroinstalacje OZE zgodnie z aktualną wersją Prawa energetycznego
 • Propozycje dla energetyki prosumenckiej w nowej ustawie o OZE – szacowanie przychodów z inwestycji w mikroinstalacje OZE

16:00

Zakończenie

12 czerwca 2014 r. - Ryzyko walutowe w prowadzeniu działalności gospodarczej na

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie: 

 

Ryzyko walutowe w prowadzeniu działalności gospodarczej

na terenie Unii Europejskiej

Dychów
12 czerwca  2014

 

Udział w seminarium jest bezpłatny, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

AGENDA

 

 

08:30 –09:00

Rejestracja uczestników

9:00 – 9:15

Powitanie gości. Działalność EEN na terenie woj. lubuskiego

Dr inż. Roman Kielec dyrektor CPTT

09:15-11:00

Bogdan Wojczal, Doradca Podatkowy

·         Zasady działania walutowego rynku między-bankowego

·         Zmienność kursów walut - przyczyną pogarszania wyniku finansowego importerów i eksporterów

·         Zdarzenia gospodarcze generujące ryzyku kursu walutowego w firmach importujących i eksportujących

·         Dział finansowy, dział zamówień i dział sprzedaży - ich rola w procesie zarządzania ryzykiem kursowym

11:00– 11:15

Przerwa kawowa

11:15-13:15

·         Rodzaje ryzyka kursowego na osi czasu:
a) ryzyko stopowe
b) ryzyko krótkoterminowe
c) ryzyko średnioterminowe
d) ryzyko długoterminowe

·         Zasada działania podstawowych instrumentów służących do zabezpieczania ryzyka:
a) forward
b) opcja waniliowa PUT i CALL
c) złożone strategie opcyjne

13:15-14:00

Lunch

14:00-15:45

·         Depozyt zabezpieczający i limit skarbowy - metody ograniczania ryzyka ich wyczerpania/przekroczenia

·         Stress-testing ex ant planowanych transakcji zabezpieczających

·         Zabezpieczanie ekspozycji netto i brutto

·         Lokata dwuwalutowa - ciekawy instrument wspomagający proces zarządzania ryzykiem kursowym

·         Factoring z regresem

·         Nowinki produktów bankowych:
a) opcja CALL na opcję CALL - dla importerów
b) opcja PUT na opcję PUT - dla eksporterów

15:45 - 16:00

Pytania uczestników, dyskusja i zakończenie

Dr inż. Roman Kielec dyrektor CPTT

6 czerwca 2014 r. - Logistyka w transporcie międzynarodowym

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie:

"Logistyka w transporcie międzynarodowym"

które odbędzie się 6 czerwca 2014r. w Żarach

 

SZKOLENIE

 

Logistyka w transporcie międzynarodowym

 

 

 

PROGRAM

 

 

 

9.00-9.30

Otwarcie warsztatów i moderacja

 

9.30-10.45

Zasady INCOTERMS- praktyczne aspekty-  panel I

 

10.45-11.15

PRZERWA

11.15-12.30

Zasady INCOTERMS- praktyczne aspekty- panel II

12.30-13.00

Dyskusja

13.00-13.30

LUNCH

 

13.30-14.45

Odpowiedzialność w transporcie międzynarodowym: załadunek/ terminowość/ reklamacje

14.45-16.00

Transformacja rynku transportów międzynarodowych/ ubezpieczenia transportów międzynarodowych

 

16.00-16.30

Dyskusja i zakończenie

 

 

Prowadzący:

 

Anna Orzeł mgr – menedżer Instytutu Logistyki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.                           Z wykształcenia prawnik od 2006 r. doradca i trener w zakresie polityki transportowej. Mediator                    i arbiter w sprawach gospodarczych przy Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym S.A. Posiada prestiżowy certyfikat European Senior Logistician. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa                         w transporcie drogowym.

 

Kamil Pogoda – broker ubezpieczeniowy w branży od 12 lat. Z wykształcenia prawnik, absolwent MBA. Autor programów z zakresu zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym w przedsiębiorstwach.

Szkolenie jest bezpłatne (sfinansowane w ramach projektu Enterprise Europe Network). 

 

5 czerwca 2014 r. - Design Thinking

technologie1Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska, mają zaszczyt zaprosić Przedsiębiorców i Samorządowców na warsztaty: „Design Thinking” – nowatorska metoda kreowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmach, które odbędą się w dniu 05.06.2014r. od godz. 10 w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie (Centrum Logistyczne – sala konferencyjna na parterze). Warsztaty realizowane będą w ramach sieci: „Enterprise Europe Network”.

Czym tak naprawdę jest „Design Thinking”? Jest to kreatywne i praktyczne podejście do rozwiązywania nieoczywistych problemów, w których centrum jest człowiek. Poprzez swój uniwersalny charakter ma zastosowanie, wszędzie tam gdzie nie ma jednego oczywistego rozwiązania, czy sztywnych ram. Dla kogo więc jest „DF”? Dla wszystkich  firm i instytucji publicznych, które poszukują innowacji, ale nie poprzez ulepszanie i kopiowanie, tylko poprzez wdrożenia oryginalnych rozwiązań opartych na głęboko rozpoznanych potrzebach mieszkańców, użytkowników, klientów. Warsztaty proponowane przez „AZ” i „CPTT” będą miały formę praktyczną – nie teoretyczną. Uczestnicy będą w praktyczny sposób przechodzić przez wszystkie etapy „Design Thinking”. Program spotkania zamieszczamy poniżej.

Dlatego serdecznie zapraszamy przedstawicieli lubuskich firm do uczestnictwa w szkoleniu.

Potwierdzenie przybycia wytypowanych osób prosimy kierować na załączonym formularzu zgłoszeniowym do dnia 26.05.2014r., mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Udział w seminarium jest bezpłatny, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty oraz program do pobrania pod linkiem: http://aglomeracjazielonogorska.com/bez-kategorii/zaproszenie-na-warsztaty-design-thinking-czyli-jak-kreowac-i-wdrazac-innowacje-w-firmach-i-urzedach

Serdecznie Zapraszamy!

 

29 maja 2014 r. - „Rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce i wyb

Westmill Wind FarmMamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt. "Rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce i wybranych krajach UE. 

Szkolenie odbędzie się 29 maja 2014 w Mierzęcinie. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

AGENDA

 

 

08:30 –09:00

Rejestracja uczestników

09:00-11:00

 • Aktualny stan rynku OZE w UE-28
 • Systemy wsparcia dla OZE w wybranych krajach UE-28
 • Trendy w rozwoju energetyki odnawialnej w Europie na przykładzie wybranych krajów UE-28
 • Strategia Unii Europejskiej w zakresie rozwoju OZE w UE-28 – cele na 2020 i 2030

11:00– 11:15

Przerwa kawowa

11:15-12:15

 • Aktualny stan rynku OZE w Polsce
 • Aktualny system wsparcia dla OZE zgodnie z obecną wersją Prawa energetycznego
 • Szacowanie przychodów z inwestycji w OZE w aktualnym systemie wsparcia dla OZE

12:15-13:15

 • Podstawowe zasady inwestycji i procedury administracyjne w procesie inwestycyjnym dot. OZE
 • Podstawowe założenia nowego projektu ustawy o OZE
 • Funkcjonowanie i efekty inwestycyjne systemów aukcyjnych w wybranych krajach UE-28

13:15-14:00

Lunch

14:00-16:00

 • Zasady systemu aukcyjnego w aktualnym projekcie ustawy o OZE
 • Szacowanie przychodów z inwestycji w OZE zgodnie z zadami systemu aukcyjnego
 • Energetyka prosumencka – zasady inwestycji w mikroinstalacje OZE zgodnie z aktualną wersją Prawa energetycznego
 • Propozycje dla energetyki prosumenckiej w nowej ustawie o OZE – szacowanie przychodów z inwestycji w mikroinstalacje OZE

16:00

Zakończenie

13 maja 2014 - Partnerstwo Publiczno-Prywatne – alternatywna forma realizacji za

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – alternatywna forma realizacji zadań publicznych:

szansa, czy zagrożenie dla firm?”

które odbędzie się 13 maja 2014r. w Nowym Kisielinie (Park Naukowo-Technologiczny UZ)

Więcej informacji znajdą Państwo pod linikiem:http://aglomeracjazielonogorska.com/bez-kategorii/zaproszenie-na-seminarium-partnerstwo-publiczno-prywatene-szansa-czy-zagrozenie-dla-firm-i-jst

Znajdą tam Państwo szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy.

Szkolenie jest bezpłatne (sfinansowane w ramach projektu Enterprise Europe Network).  

 

14 lutego 2014 - Międzynarodowy transfer technologii - wdrażanie innowacji

elektronika2

Międzynarodowy transfer technologii - wdrażanie innowacji

 

14 luty 2014

Nowy Kisielin 

Ul. Syrkiewicza 6

 

      09:30 -10:30 

    Innowacja - Technologia - Rozwój
10:30 - 12:00      Wdrażanie innowacji - planowanie i realizacja projektów
12:00 - 12:30      PRZERWA KAWOWA
12:30 - 13:15      Audyt technologiczny -mapowanie zapotrzebowania na nową technologię
13:15 - 14:15      Pozyskiwanie informacji o nowych technologiach
14:15 - 14:30      LUNCH
14:30 - 15:15      Czy brak innowacji może stanowić zagrożenie dla bytu Twojego     przedsiębiorstwa
15:15 - 16:00      Podsumowanie i dyskusja          

Prowadzący: mgr Karol Dąbrowski, CPTT UZ

 

   

Archiwum Szkolenia 2013

Archiwum Szkolenia 2013

29 listopada 2013 - Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Czech

biznes 02"Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Czech"

29 listopada 2013

Pałac w Wiechlicach

 Wiechlice 45B, 67-300 Szprotawa

 

 

 

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

PROWADZENIE: Marta Nadrzycka, Nadrzycka Konsulting

PROGRAM:
9.00 – 9.15 Otwarcie warsztatów i wprowadzenie – dr Roman Kielec, Local Manager Enterprise Europe Network, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

9.15 – 10.15 Ogólne informacje na temat rynku czeskiego (m.in. specyfika regionalna rynku niemieckiego; działalność gospodarcza w Czechach;koszty założenia;wymagania Spółki w Czechach;koszty założenia;wymagania)

10:15 – 10:30 Przerwa

10:30 – 12:30 Prawo podatkowe w Czechach od osób fizycznych i osób prawnych (podatekdochodowy, podatek VAT, podatek od działalności gospodarczej, niemiecki ZUS), Zgłoszenie do VAT polskiego przedsiębiorcy

12:30 – 13:00 LUNCH

13:00 – 13:45 Koszty pracowników oraz różne formy zatrudnienia pracowników w Czechach(m.in. delegowaniepracowników)

13:45 – 14:45 Dotacje dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Czech, akceptacja polskich dokumentów (m.in. polskie świadectwo zdrowia) i polskichkwalifikacji

14:45 – 15:00 Przerwa

15:00 – 15:30 Charakterystyka umów transgranicznych (wybór właściwego prawa, właściwośćsądowa)

15.30 – 16.00 Podsumowanie i dyskusja

Do pobrania:
DEKLARACJA UDZIAŁU

 

 

28 listopada 2013 - Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec

biznes 06"Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec"

28 listopada 2013

Pałac w Wiechlicach, Wiechlice 45B

67-300 Szprotawa

 

 

 

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

PROWADZENIE: Marta Nadrzycka, Nadrzycka Konsulting

 

PROGRAM:

 

9.00 – 9.15 Otwarcie warsztatów i wprowadzenie – dr Roman Kielec, Local Manager Enterprise Europe Network, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

9.15 – 10.15 Ogólne informacje na temat rynku niemieckiego (m.in. różnice wynikające zustroju federalnego; specyfika regionalna rynku niemieckiego. Działalność gospodarcza w Niemczech / Koszty założenia / Wymagania Spółki w Niemczech /Koszty założenia / Wymagania

 

10:15 – 10:30 Przerwa

 

10:30 – 12:30 Prawo podatkowe w Niemczech od osób fizycznych i osób prawnych (podatekdochodowy, podatek VAT, podatek od działalności gospodarczej, niemiecki ZUS), Zgłoszenie do VAT polskiego przedsiębiorcy

 

12:30 – 13:00 LUNCH

 

13:00 – 13:45 Koszty pracowników oraz różne formy zatrudnienia pracowników w Niemczech (m.in. Delegowaniepracowników)

 

13:45 – 14:45 Dotacje dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Niemiec, akceptacja polskich dokumentów (min. polskie świadectwo zdrowia) i polskichkwalifikacji

 

14:45 – 15:00 Przerwa

 

15:00 – 16:00 Charakterystyka umów transgranicznych (wybór właściwego prawa, właściwośćsądowa), prezentacja formuły inkubatora przedsiębiorczości dla polskichprzedsiębiorców

Do pobrania:
DEKLARACJA UDZIAŁU

 

 

10 września 2013 - VAT w transakcjach międzynarodowych

globus1VAT w transakcjach międzynarodowych

Żary
10 września  2013

Fundacja Przedsiębiorczość, ul. Mieszka I 13, Żary 68-200

 

 

PROGRAM

9.00-9.30

Otwarcie warsztatów i moderacja

 

9.30-10.45

Dokumentowanie transakcji międzynarodowych

 

10.45-11.15

PRZERWA

11.15-12.30

Nabycia i dostawy wewnątrzunijne

12.30-13.00

Dyskusja

13.00-13.30

LUNCH

 

13.30-14.45

Dostawy i nabycia spoza obszaru UE

14.45-16.00

Warunki do zastosowania stawki vat „0%” w transakcjach międzynarodowych

 

16.00-16.30

Dyskusja i zakończenie

 

Prowadzący: Sławomir Chmielewski

Uczestnictwo jest bezpłatne

Wymagane wcześniejsze zgłoszenie bezwzględnie na formularzu umieszczonym w załączeniu
Więcej informacji udziela:
Justyna Szukalska -tel. 68 479 16 10 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na zgłoszenia czekamy do 5 września 2013 r.

Do pobrania:
PROGRAM
DEKLARACJA UDZIAŁU

 

 

26 lipca 2013 - Międzynarodowy transfer technologii - wdrażanie innowacji

konferencja2

 

 

Międzynarodowy transfer technologii - wdrażanie innowacji
26 lipca 2013
Żary

 

 

 

PROWADZENIE: mgr Jędrzej Danilewicz

PROGRAM:
10.00 - 11.00 Innowacja - Technologia - Rozwój

11.00 - 12.00 Wdrażanie innowacji - planowanie i realizacja projektów

12.00 - 12.30 PRZERWA

12.30 - 13.15 Audyt technologiczny -mapowanie zapotrzebowania na nową technologię

13.15 - 14.15 Pozyskiwanie informacji o nowych technologiach

14.15 - 15.00 LUNCH

15.00 - 16.00 Czy brak innowacji - transferu technologii - może stanowić zagrożenie dla bytu Twojego przedsiębiorstwa

16.00 - 16.30 Podsumowanie i dyskusja

 

27 czerwca 2013 - "Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec"

Moscow-City 28-03-2010 3"Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec"
27 czerwca 2013
Fundacja "Przedsiębiorczość"
ul. Mieszka I 13
68-200 Żary

 

 

PROWADZENIE: Anna Pappert, Pappert Consult.

PROGRAM:

 • 9.00 - 9.15 Otwarcie warsztatów iwprowadzenie - dr Roman Kielec, Local Manager Enterprise Europe Network, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości iTransferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • -10.15 Ogólne informacje na temat rynku niemieckiego (m.in. różnice wynikające z ustroju federalnego; specyfika regionalna rynku niemieckiego. Działalność gospodarcza w Niemczech/ Koszty założenia/ Wymagania Spółki w Niemczech/ Koszty założenia/ Wymagania
 • 10:15 - 10:30 Przerwa
 • 10:30 - 12:30 Prawo podatkowe w Niemczech od osób fizycznych i osób prawnych (podatek dochodowy, podatek VAT, podatek od działalności gospodarczej, niemiecki ZUS), Zgłoszenie do VAT polskiego przedsiębiorcy
 • 12:30 - 13:00 LUNCH
 • 13:00-13:45 Koszty pracowników oraz różne formy zatrudnienia pracowników w Niemczech (m.in. Delegowanie pracowników)
 • 13:45 -14:45 Dotacje dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Niemiec, akceptacja polskich dokumentów (min. polskie świadectwo zdrowia) i polskich kwalifikacji
 • 14:45 - 15:00 Przerwa
 • 15:00 - 16:00 Charakterystyka umów transgranicznych (wybór właściwego prawa, właściwość sądowa), prezentacja formuły inkubatora przedsiębiorczości dla polskich przedsiębiorców

 

 

21 czerwca 2013 - Projektowanie innowacyjnych produktów i usług

21 czerwca 2013 -  Projektowanie innowacyjnych produktów i usług

 

Dnia 21 czerwca 2013 roku odbyło się szkolenie pt. „Projektowanie innowacyjnych produktów i usług”. Uczestniczyli w nim studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego. Szkolenie miało na celu zapoznać studentów z problematyką obejmującą kreowanie nowych produktów i usług.

Przedstawiono zagadnienia dotyczące innowacji, w tym podstawowe definicje innowacji, twórczości, postępu technicznego oraz opis procesu twórczego projektowania oraz na praktycznych przykładach omówiono innowacje procesowe, produktowe i usługowe. W drugiej części przeprowadzono burzę mózgów w kontekście identyfikacji potrzeby wprowadzenia nowego produktu/usługi i analizę możliwości praktycznego wprowadzenia tego produktu/usługi na rynek konsumencki.

 

20 czerwca 2013 - Vat w transakcjach międzynarodowych - Dychów

biznes 05

AGENDA

Vat w transakcjach międzynarodowych

Dychów
20 czerwca  2013 r.

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu technologii

Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

10 czerwca 2013 - Innowacyjna metoda zarządzania przedsiębiorstwem

10 czerwca 2013 - Innowacyjna metoda zarządzania przedsiębiorstwem 

 

Dnia 10 czerwca 2013 roku odbyło się szkolenie pt. „Innowacyjna metoda zarządzania przedsiębiorstwem” dedykowane studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego. Szkolenie obejmowało zagadnienia związane z kreowaniem innowacyjności.

Zakresem swym obejmowało takie zagadnienia jak: rodzaje innowacyjności, tradycyjne metody zarządzania przedsiębiorstwami, nowatorska metoda macierzowa zarządzania produkcją – przykład przemysłowy, algorytmy ewolucyjne i genetyczne – innowacyjne metody w poszukiwaniu optymalnych  rozwiązań. Część teoretyczną zakończono przeprowadzeniem praktycznych warsztatów z wykorzystaniem programu komputerowego MagProject do zarządzania przedsiębiorstwami.

 

7 czerwca 2013 - "Międzynarodowy transfer technologii"

"Międzynarodowy transfer technologii"

7 czerwca 2013
Pałac w Mierzęcinie, Mierzęcin, k. Dobiegniewa


PROWADZENIE: dr inż. Michał Sąsiadek

PROGRAM:

 • 10.00 – 10.15 Otwarcie warsztatów i wprowadzenie – dr Roman Kielec, Local Manager Enterprise Europe Network, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • 10.15 – 11.45 Innowacja – Technologia - Rozwój
 • 11:45 – 13:00 Międzynarodowy Transfer Technologii, a Enterprise Europe Network (tworzenie profilu i zapotrzebowania technologicznego BBS, przeszukiwanie baz profili BBS i BCD, pomoc w nawiązaniu kontaktu z firmą zagraniczną, pomoc w prowadzeniu negocjacji)
 • 13:00 – 13:30 Przerwa
 • 13:30 – 14:15 Audyt technologiczny -mapowanie zapotrzebowania na nową technologię
 • 14:15 – 15:00 Pozyskiwanie informacji o nowych technologiach (przeszukiwanie baz danych BCD i BBS w celu znalezienia odpowiedniego partnera/odpowiedniej technologii)
 • 15:00 – 15:45 LUNCH
 • 15:45 – 16:45 Czy brak innowacji – transferu technologii - może stanowić zagrożenie dla bytu Przedsiębiorstwa (wpływ na wzrost konkurencyjności na rynku UE przedsiębiorstwa)
 • 16.45 – 17.30 Podsumowanie i dyskusja

 

21-24 maja 2013 - Komercjalizacja Badań Naukowych

Komercjalizacja Badań Naukowych

 

 

W dniach 21-24.05.2013 dr inż. Roman Kielec i dr inż. Michał Sąsiadek brali udział w szkoleniu z zakresu komercjalizacji badań naukowych. Szkolenie realizowane było przez Politechnike Rzeszowską i odbyło się w Hoczwi. Dostarczyło uczestnikom informacji dotyczących: własności intelektualnej, przedsiębiorczości akademickiej, transferu wiedzy i technologii oraz komercjalizacji wiedzy i technologii. 

 

16 kwietnia 2013 - Pozyskiwanie środków unijnych na inwestycje dla firm z wojewó

Pozyskiwanie środków unijnych na inwestycje dla firm z województwa lubuskiego
16 kwietnia 2013 Zielona Góra

Nowy Kisielin
Ul. Syrkiewicza 6

 

PROWADZENIE: mgr inż. Ewelina Kwiatkowska, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament EFS

PROGRAM:

 • 9.00 - 9.15 Wstęp i powitanie - mgr Karol Dąbrowski, konsultant EEN
 • 9.15 - 9.30 Podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania środków z EFS
 • 9.30 - 10.00 Zakres konkursu w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, beneficjenci pomocy, grupy docelowe, warunki finansowe, kryteria dostępu, kryteria strategiczne
 • 10.00 - 11.00 Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie w ramach POKL (Poddziałanie 8.1.1)

Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie

Najczęściej popełniane błędy na etapie oceny formalnej wniosku Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie
Najczęściej popełniane błędy na etapie oceny merytorycznej wniosku

 • 11.00 - 11.30 PRZERWA
 • 11.30 - 13.00 Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie - szczegółowe i praktyczne omówienie części opisowej wniosku o dofinansowanie (część 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji icele projektu, część 3.2 Grupy docelowe, część 3.3 Zadania, Część 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu, Część 3.5 Oddziaływanie projektu, Część 3.6 Potencjał i doświadczenie Projektodawcy, Część 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem)
 • 13.00 -13.30 LUNCH
 • 13.30 - 15.00 Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie - szczegółowe i praktyczne omówienie części budżetowej wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramu
 • - 16.00 Podsumowanie szkolenia i odpowiedzi na pytania uczestników

 

UWAGA:
W ramach ogłoszonego w dniu 2 kwietnia 2013 roku konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, przewidywana pula środków finansowych na szkolenia i doradztwo dla mikro, małych iśrednich przedsiębiorstw to kwota ok. 22 mln złotych. Termin składania wniosków o dofinansowanie trwa do dnia 10 maja 2013 roku.

Na szkoleniu przydatne będą dokumenty tj.
- Dokumentacja konkursowa oraz załączniki do dokumentacji konkursowej Nr 1 (wzór wniosku), Nr 3 (karta oceny formalnej), Nr 4 (karta oceny merytorycznej)

 • Dokumenty dostępne są na stronie www.efs.lubuskie.pl w zakładce: Konkursy,
 • konkursy 2013,
 • Priorytet, Działanie, Poddziałanie 8.1.1. (konkurs trwa od 02.04.2013 - 10.05.2013)

 

29 stycznia 2013 - Możliwość finansowania komercjalizacji wyników badań naukowyc

Dnia 29 stycznia 2013 w Sali Rady Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. prof. Szafrana 4 w Zielonej Górze, odbyło się szkolenie, którego tematem było – „Możliwości finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych – metody finansowania”

 

Szkolenie przygotował i przeprowadził mgr Karol Dąbrowski, specjalista w Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Słuchaczom przedstawiono możliwości pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe. Przedstawione zostały instytucje dysponujące środkami finansowymi oraz programy w ramach, których środki te są przekazywane.

 

Zapoznano uczestników szkolenia z tematyką transferu technologii oraz z procesem komercjalizacji wyników badań naukowych. Przedstawiono informacje na temat poziomu komercjalizacji badań naukowych w jakim się znajduje Uniwersytet Zielonogórski. Po krótce przedstawiono działalność Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego jako jednostki wspierającej proces transferu technologii na uczelni.

 

 

14 styczeń 2013 r. - Zamówienia publiczne - praktyczne aspekty postępowania w św

Zamówienia publiczne - praktyczne aspekty postępowania w świetle uregulowań obowiązujących w Unii Europejskiej

14 styczeń 2013 r.

Bernard Trucks Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska lA
Zielona Góra


Program

 • 9.00-9.15 Otwarcie warsztatów i moderacja

Roman Kielec - Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości iTransferu Technologii UZ, Local Manager Enterprise Europe Network

 1. 9.15-10.45 Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i dokumenty składane na ich potwierdzenie.

Łukasz Mandzyn - FUNAI Electric Polska

 1. 10.45-11.00 PRZERWA
 2. 11.00-12.30 Obowiązek żądania uzupełnienia iwyjaśnienia dokumentów, poleganie na potencjale podmiotów trzecich.

Łukasz Mandzyn - FUNAI Electric Polska

 1. 12.30-13.00 Dyskusja
 2. 13.00-13.30 LUNCH
 3. 13.30-15.00 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i dokumenty składane na ich potwierdzenie w stosunku do podmiotów zagranicznych

Łukasz Mandzyn - FUNAI Electric Polska

 1. 15.00-16.00 Zielone zamówienia publiczne - nowy nurt w regulacjach Unii Europejskiej Łukasz Mandzyn - FUNAI Electric Polska
 2. 16.00-16.30 Dyskusja i zakończenie

 

 

   

Archiwum Szkolenia 2012

Archiwum Szkolenia 2012

10 grudnia 2012 r. - Gorzów Wlkp. - szkolenie nt. "Najnowsze zmiany w normie ISO

10 grudnia 2012 r. - Gorzów Wlkp. - szkolenie nt. "Najnowsze zmiany w normie ISO 19011:2011 (PN - EN ISO 19011:2012)"

 

23 listopada 2012 r. - Warsztaty nt."Model 5 S jako system usprawniający zarządz

23 listopada 2012 r. - godz. 9:00 - 16:00 - warsztaty nt."Model 5 S jako system usprawniający zarządzanie firmą i podnoszący jej konkurencyjność na rynku Unii Europejskiej".

 

7 listopada 2012 r. - Dychów - warsztaty nt. "Międzynarodowe standardy rachunkow

 

7 listopada 2012 r. - Dychów - warsztaty nt. "Międzynarodowe standardy rachunkowości - dyrektywy unijne"

29 października 2012 r. - Gorzów Wlkp.- seminarium nt. "Zmiany zasad egzaminowan

29 października 2012 r. - Gorzów Wlkp.- seminarium nt. "Zmiany zasad egzaminowania spawaczy stali w nowej normie europejskiej PN-EN 287-1:2011 i projekcie normy międzynarodowej ISO/DIS 9606-1:2010

 

21 czerwca 2012 r. - Warsztaty nt. "Szczupłe zarządzanie (Lean Management)metodą

 

21 czerwca 2012 r. - godz 9:00 - 16:00 - warsztaty nt. "Szczupłe zarządzanie (Lean Management)metodą na podniesienie konkurencyjności organizacji na rynku europejskim".

24 maja 2012 r. - Seminarium nt. "Zarządzanie firmą wg normy ISO 9001:2008

24 maja 2012 r. - godz. 9:00 - 16:00 - seminarium nt. "Zarządzanie firmą wg normy ISO 9001:2008 metodą na podniesienie konkurencyjności organizacji na rynku europejskim - kolejność prac przy wdrażaniu systemu oraz przykłady spełnienia wymagań normy ".

 

17 kwietnia 2012 r. - Seminarium nt. "Międzynarodowa sprzedaż towarów i przedawn

17 kwietnia 2012 r. - godz. 9:00-16:00 - seminarium nt. "Międzynarodowa sprzedaż towarów i przedawnienie roszczeń w świetle Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów".

 

4 kwietnia 2012 r. - Nowogród Bobrzański - warsztaty nt. "Współpraca między prze

4 kwietnia 2012 r. - Nowogród Bobrzański - warsztaty nt. "Współpraca między przedsiębiorstwami na rynku Unii Europejskiej - obowiązki ciążące na przedsiębiorcy".

 

3 kwietnia 2012 r. - Nowogród Bobrzański - warsztaty nt. "Finansowanie inwestycj

3 kwietnia 2012 r. - Nowogród Bobrzański - warsztaty nt. "Finansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej - warsztaty praktyczne z zakresu realizacji, rozliczania i dokumentowania trwałości projektu".

 

20 stycznia 2012 r. - Poźrzadło - warsztaty "Międzynarodowy transfer technologii

20 stycznia 2012 r. - Poźrzadło - warsztaty "Międzynarodowy transfer technologii - wdrażanie innowacji"

 

19 stycznia 2012 r. - Poźrzadło - warsztaty "Modele i systemy zarządzania firmą.

19 stycznia 2012 r. - Poźrzadło - warsztaty "Modele i systemy zarządzania firmą. Optymalizacja procesów zarządzania poprzez eliminację marnotrawstwa"

 

  

Archiwum Szkolenia 2011

Archiwum 2011

 1. 2 grudnia 2011 r. - godz. 9:00-16:00 - warsztaty nt. "Zarządzanie firmą wg normy ISO 9001:2008 metodą na podniesienie konkurencyjności na rynku europejskim"."
 2. 16 listopada 2011 r. - Dychów - warsztaty "Międzynarodowe administrowanie obrotem towarowym"
 3. 27 października 2011 r. - godz. 9:00 - 16:00 - "Modele i systemy zarządzania firmą. Optymalizacja procesów zarządzania poprzez eliminację marnotrawstwa"
 4. 21 października 2011 r. - Gorzów Wlkp. - "Systemy zarządzania w świetle polskich i europejskich regulacji prawnych"
 5. 09 czerwca 2011 r. - Nowogród Bobrzański - seminarium pt."Zamówienia publiczne - praktyczne aspekty postępowania w świetle uregulowań obowiązujących w Unii Europejskiej"
 6. 09 czerwca 2011 r. - godz. 9:00 - 16:00 - seminarium pt."Prowadzenie firmy na terenie Niemiec".
 7. 30-31 maja 2011 r. – godz. 9:00 - 16:00 - warsztaty pt. "Praktyczne aspekty pozyskiwania środków na wdrożenie nowych technologii z Działania 4.3 PO IG Kredyt Technologiczny".
 8. 19 maja 2011 r. – Dychów - seminarium "Międzynarodowe standardy rachunkowości - dyrektywy unijne".
 9. 17 maja 2011 r. – godz. 9:00 - 14:00 - szkolenie "Jak chronić pomysły i wynalazki".
 10. 28 kwietnia 2011 r. – godz. 1000 - 1300 - seminarium "Technology Transfer from Research to Industry - Case Studies" .
 

Archiwum Szkolenia 2010

Archiwum 2010

 1. 19 listopada 2010 r. – Łagów – panel informacyjny: "7. Program Ramowy".
 2. 18 listopada 2010 r. – Łagów – szkolenie "Zarządzanie innowacyjnością".
 3. 5 listopada 2010 r. - godz. 930 - 1300 - seminarium "Kompatybilność elektromagnetyczna nowoczesnych systemów elektroenergetycznych w kontekście regulacji prawnych UE".
 4. 29 października 2010 r. - godz. 900 - 1500 – seminarium "Sytuacja kryzysowa w firmie".
 5. 12 października 2010 r. - Gorzów Wlkp.- seminarium "Wizerunek firmy a wzrost konkurencyjności na rynku europejskim".
 6. 15 czerwca 2010 roku - seminarium "Ścieżki komercjalizacji rezultatów prac badawczych".
 7. 23-25 kwietnia 2010 roku - Polanica Zdrój - konferencja "Lubuska przedsiębiorczość".
 8. 19 marca 2010 roku - seminarium "Rozliczanie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych"
 9. 2 marca - 20 kwietnia 2010 roku - "Wrocławska Akademia Transferu Technologii - szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników badań".
 10. 26 lutego 2010 roku - warsztaty "Własność przemysłowa jako narzędzie przewagi rynkowej w działalności małych i średnich przedsiębiorstw".
 

Archiwum Szkolenia 2009

Archiwum 2009

 1. 11 grudnia 2009 roku - warsztaty "Marketing sprzedaży".
 2. 17 listopada 2009 roku - seminarium nt. "Komercjalizacja Technologii w ISIS Innovation i Uniwersytecie Oxfordzkim".
 3. 29 października 2009 r. - seminarium "Droga do Uczelni XXI wieku".
 4. 21 października 2009 r. w godz. 945-1445 - szkolenie nt."Rozliczanie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych". Szkolenie poprowadzi: mgr Aleksandra Głazowska
 5. 09 października 2009 r. w godz. 900-1500 - warsztaty "Paszport do eksportu - praktyczne aspekty rozwoju działalności eksportowej własnej firmy i jej ekspansji na rynki zagraniczne przy wykorzystaniu wsparcia z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013"
 6. 02 czerwca 2009 r. - warsztaty "Dotacje unijne dla biznesu"
 7. 25 maja 2009 r. - seminarium "Controlling w przedsiębiorstwie w dobie kryzysu gospodarczego"
 8. 18 maja 2009 r. - seminarium "Możliwości współpracy nauki z przemysłem w 7. Programie Ramowym"
 9. 23 kwietnia 2009 r. - seminarium nt."Komercjalizacja wyników badań naukowych". Seminarium poprowadzi prof. dr inż. J.G. Wissema"
 10. 17 kwietnia 2009 r. w godz. 900-1530 - "KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA I JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W REGULACJACH PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ". Warsztaty poprowadzą: A.Kempski, R.Smoleński, E.Kot, M.Jarnut
 11. 6 kwietnia 2009 r. - "Studium wykonalności dla funduszy strukturalnych 2007-2013"
 12. 03 kwietnia 2009 r. - "Nowoczesne sposoby integracji odnawialnych źródeł energii". Seminarium poprowadzą: Detlef Schultz (Helmut Schmidt University, Haburg), Grzegorz Benysek (Uniwersytet Zielonogórski), Irena Wasiak (Politechnika Łódzka), Marian Piotr Kaźmierkowski (Politechnika Warszawska), Piotr Biczel (Politechnika Warszawska)
 13. 20 marca 2009 r. - "Ochrona wynalazków, znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej". Szkolenie poprowadzi dr.inż. Włodzimierz Kujanek, europejski rzecznik patentowy
 14. 12 marca 2009 r. - "Dotacje inwestycyjne dla lubuskich firm". Warsztaty poprowadzą: mgr Aleksandra Głazowska i mgr Agnieszka Możejko
 

Archiwum Szkolenia 2008

Archiwum 2008

1.  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną (schemat dla MSP) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
więcej informacji 

2. Zapraszamy na wrześniowe seminaria poświęcone: 

  • 11 września 2008 r. - Lubuski Regionalny Program Operacyjny - fundusze strukturalne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Warsztaty poprowadzi Pani Katarzyna Skrzypek - Akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich. 
  • 22-23 września 2008 r. - Znak CE (dokumentacja techniczna, dyrektywy Komisji Europejskiej, oznakowanie CE). Szkolenie poprowadzą panowie: Rok Hrovatin oraz Janez Furlan ze Słoweńskiego Instytutu Jakości i Metrologii SIQ. (zapewniamy tłumacza z j. angielskiego). 

3. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR prowadzi rejestrację kandydatów do bazy ekspertów. Zachęcamy przedstawicieli środowisk naukowych i gospodarczych - zarówno krajowych, jak i zagranicznych - do zgłaszania swoich kandydatur.Zainteresowanych prosimy o zarejestrowanie się i wypełnienie formularza na stronie Centrum

4. Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym Transfer wiedzy do biznesu. Prawda czy fikcja?, który odbędzie się w dniu 8 czerwca 2008 r. w ramach Festiwalu Nauki, Zielona Góra 2008 (Ratusz – Sala Sesyjna, godz. 14.30). Dyskusję poprowadzi prof. Józef Korbicz oraz dr inż. Justyna Patalas. W spotkaniu wezmą udział: Dariusz Lesicki, Z-ca Prezydenta Miasta Zielonej Góry, Małgorzata Snarska-Świderska -Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

5. Dzień Informacyjny Stypendia indywidualne Marie Curie w 7. PR na wyjazdy do krajów europejskich i pozaeuropejskich. Spotkanie odbędzie się 27 maja 2008 roku (wtorek), o godz. 11.00 w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzony on będzie przy współudziale koordynatorów z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej w Poznaniu. 

6. Raport z projektu Regionalna Sieć Transferu Technologii

 

Archiwum

Archiwum 2007

1. Nowy projekt B2Europe West Poland 

2. Projekt w ramach Kreatora Innowacyjności - Standardy współpracy nauki z gospodarką w województwie lubuskim – promocja lubuskiej przedsiębiorczości

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

4. Jak wziąć udział w 7. Programie Ramowym UE? - Dzień Informacyjny, prowadzony przy współudziale koordynatorów z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej w Poznaniu - 6 listopada 2007 roku (wtorek), godz. 10.00 w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UZ. 

5. Uprzejmie zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym Innowacje siłą nauki i biznesu w ramach Festiwalu Nauki, Zielona Góra 2007 w dniu 03 czerwca 2007 r. Spotkanie organizowane jest przez Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii i odbędzie się w Ratuszu, w Sali Sesyjnej o godz. 15.00

6. Zapraszamy na stoiska naszych niemieckich parterów podczas Miedzynarodowych Targów Poznańskich 2007 w dniach 11-14 czerwca br. 

7. Dzień Informacyjny Stypendia indywidualne i instytucjonalne Marie Curie w 7. Programie Ramowym, 17 maja 2007 roku (czwartek), o godz. 11.00 w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego, prowadzony przy współudziale koordynatorów z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej w Poznaniu. 

8. Koło naukowe PESUZ, którego opiekunem naukowym jest dr inż. Grzegorz Benysek, poszukuje firm gotowych uczestniczyć w projekcie budowy samochodu elektrycznego. 

9. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii wraz z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości brało udział w II Lubuskich Targach Innowacji w Zielonej Górze. Impreza odbyła sie w dniach 10-11 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim. Naszym współwystawcą był pan Marcin Kulwanowski (którego firma ma siedzibę w AIP na Uniwersytecie Zielonogóskim). 

10 . Inicjatywa technologiczna I - nowy pomysł Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego na rzecz zwiększenia transferu technologicznego pomiedzy nauka i gospodarką 

11. Wykład prof. Jerzego Kozaka nt. Mikro i Nanotechnologia - zarys stanu aktualnego i perspektywy rozwoju. Seminarium odbyło się 23 marca 2007 r., o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (kampus A, bud. A2, sala 9-5). 

12. Konferencja Od rywalizacji do kooperacji organizowana przez CPTT w dniach 16-18 marca 2007 r. w Polanicy Zdrój. Celem naszego spotkania będzie transfer wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy firmami, które z powodzeniem działają na rynku a przedsiębiorstwami rozpoczynającymi działalność w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Zielonogórskim. 

13. Spotkanie z SITECH Sp. z o.o. 

14. Spotkanie z Dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, dr Andrzejem Siemaszko (7. Program Ramowy UE) - dnia 16 stycznia 2007 r., o godz. 09.00, w sali 9-5, w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (bud. A-2, ul. Szafrana 2, parter, kampus A). 

 

Archiwum 2006

1. Współpraca z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości 

2. Wspólpraca z SITECH Sp. z o.o. - wspólne tematy prac dyplomowych 

3. Inauguracja 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim - dnia 14 grudnia 2006 r., o godz. 12.00, w sali 9-5, w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (bud. A-2, ul. Szafrana 2, parter, kampus A). 

4. Seminarium: Strukturalne fundusze europejskie na lata 2007-2013. - 7 grudnia 2006 r., o godz. 10.00, w sali 9-5, w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (bud. A-2, ul. Szafrana 2, parter, kampus A). 

5. Innowacyjna baza Regionalnej Sieci Transferu Technologii

Z przyjemnością informuję, że od dnia 01 lutego 2006 została uaktywniona pierwsza w województwie lubuskim internetowa baza ekspertów środowiska naukowego i przemysłu - http://www.rstt.uz.zgora.pl/ (baza RSTT), zbudowana przez zespół pracowników Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stanowi płaszczyznę informacji nt. wiedzy i doświadczeń ekspertów województwa lubuskiego, osobistą przestrzeń informacyjną, gdzie w prosty sposób można zamieścić zestaw danych nt. własnej działalności.

Baza RSTT zbudowana jest z trzech części: opisu wiedzy, zrealizowanych projektów oraz dostępnej aparatury i sprzętu. Ma formę otwartą, tzn. zawiera formularze, których wypełnienie umożliwi zostanie ekspertem (formularze dostępne są na stronie ).

Dane eksperta udostępnione w bazie RSTT dają możliwość współpracy, świadczenia usług eksperckich oraz konsultacyjnych, udziału w prezentacjach i konferencjach oraz innego rodzaju kooperacji w środowisku naukowo-badawczym i biznesowym za pośrednictwem Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Serdecznie zapraszam do współpracy.
Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

6. W imieniu Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego zachęcam Państwa do uczestnictwa w II Międzynarodowej Konferencji University for Industry organizowanej przez Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (CPTT UZ) w dniach 22-24 czerwca 2006 w Pałacu MAGNAT w Garbiczu.

Podstawowym celem spotkania jest przekazanie Państwu informacji nt. Krajowej Sieci Innowacji, Parków i Inkubatorów Naukowo-Technologicznych, Centrów Transferu Technologii.

7. Uprzejmie zapraszamy do udziału w dyskusji panelowej Doskonałości można się nauczyć w ramach Festiwalu Nauki, Zielona Góra 2006 w dniu 11 czerwca 2005, organizowanym na Uniwersytecie Zielonogórskim.

8. Zapraszamy na warsztat, organizowany w ramach projektu Regionalna Sieć Transferu Technologii nt. Nowoczesne rozwiązywania controllingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prowadzony on będzie przy współudziale Pana Łukasza Stasiaka, Dyrektora Centrum Consultingu, Comarch S.A. z Krakowa.

Spotkanie odbędzie się dnia 31 maja 2006 roku o godz. 10.15, w sali 310 (II piętro) Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (Kampus A, ul. prof. Z. Szafrana 4a)

9. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego uprzejmie zaprasza na warsztaty w ramach projektu Regionalna Sieć Transferu Technologii nt.Polska w programach Unii Europejskiej - Nauka i Przemysł, które odbędą się 17 maja 2006 roku o godz. 10.15 w Sali Konferencyjnej Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (6A), Kampus A.

10. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii wraz z Ośrodkiem Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) zapraszają do udziału w warsztatach nt. Fundusze Europejskie a rozwój przedsiębiorstwa. Szkolenie odbędzie się 10 maja 2006 r. w siedzibie NOT -Dom Technika, al. Niepodległości 22 w Zielonej Górze. Informacje również na stronie: http://zielona-gora.not.org.pl/437-42b948d7b5bea.htm

11. W imieniu Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego zachęcam Państwa do uczestnictwa w II Międzynarodowej Konferencji University for Industry organizowanej przez Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (CPTT UZ) w dniach 22-24 czerwca 2006 w Pałacu MAGNAT w Garbiczu.

Podstawowym celem spotkania jest przekazanie Państwu informacji nt. Krajowej Sieci Innowacji, Parków i Inkubatorów Naukowo-Technologicznych, Centrów Transferu Technologii.

12. Uprzejmie zapraszamy do udziału w dyskusji panelowej Doskonałości można się nauczyć w ramach Festiwalu Nauki, Zielona Góra 2006 w dniu 11 czerwca 2005, organizowanym na Uniwersytecie Zielonogórskim.

13. Zapraszamy na warsztat, organizowany w ramach projektu Regionalna Sieć Transferu Technologii nt. Nowoczesne rozwiązywania controllingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prowadzony on będzie przy współudziale Pana Łukasza Stasiaka, Dyrektora Centrum Consultingu, Comarch S.A. z Krakowa.

Spotkanie odbędzie się dnia 31 maja 2006 roku o godz. 10.15, w sali 310 (II piętro) Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (Kampus A, ul. prof. Z. Szafrana 4a)

14. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego uprzejmie zaprasza na warsztaty w ramach projektu Regionalna Sieć Transferu Technologii nt.Polska w programach Unii Europejskiej - Nauka i Przemysł, które odbędą się 17 maja 2006 roku o godz. 10.15 w Sali Konferencyjnej Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (6A), Kampus A.

15. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii wraz z Ośrodkiem Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) zapraszają do udziału w warsztatach nt. Fundusze Europejskie a rozwój przedsiębiorstwa. Szkolenie odbędzie się 10 maja 2006 r. w siedzibie NOT -Dom Technika, al. Niepodległości 22 w Zielonej Górze. Informacje również na stronie: http://zielona-gora.not.org.pl/437-42b948d7b5bea.htm

 

Archiwum 2005

1.Rola CPTT we współpracy z przemysłem

2.Informatyczne Rozwiązania w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem Transportowym – 16 grudnia 2005 r., godz. 12.45, Uniwersytet Zielonogórski (Sala Konferencyjna Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, 6A, kampus A, ul. Podgórna 50). Spotkanie organizowane jest z myślą o dostarczeniu informacji na temat narzędzi informatycznych wspomagających proces zarządzania w przedsiębiorstwie transportowym. Tematem spotkania będzie przybliżenie zasad praktycznego wykorzystania systemu informatycznego wspomagającego planowanie zleceń i zarządzanie zasobami, monitorowanie przebiegu trasy środka transportu przy użyciu GPS, zarządzanie warsztatem, serwisem i gospodarką materiałową w przedsiębiorstwie transportowym.

3. Dzień Informacji Patentowej – 30 listopada 2005, godz. 9.15, Sala 104, Budynek Nauk Ścisłych (kampus A, ul. Szafrana 4a). Spotkanie jest organizowane z myslą o dostarczeniu informacji na temat ochrony prownej na przedmioty własności przemysłowej i jej zastosowaniu w nauce i biznesie.

4. Dzień Informacyjny – 15 listopada 2005, godz. 10.45, Sala Senatu (kampus A) – Stypendia Indywidualne Marie Curie – Ostatnia szansa w 6. Programie Ramowym na wyjazdy zagraniczne dla naukowców

5. W dniach 27-28 października w Poznaniu odbędzie się konferencja: "Innowacyjna Wielkopolska bliżej Innowacyjnej Europy - działanie 2.6 ZPORR", w której udział weźmie pani mgr inż. Justyna Patalas z CPTT.
Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.ppnt.poznan.pl/index1.php?aktualnosci=13

Seminarium to ma na celu podsumowanie dotychczasowego okresu wdrażania Dzialania 2.6 ZPORR, określenia kierunków dalszych działań oraz wymiany doświadczeń z realizacji projektów.

6. W dniu 20 września 2005 roku odbędzie się Konferencja "Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez zacieśnianie współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami". Zapraszamy!

7. W dniu 5 czerwca 2005 roku odbył się Panel Dyskysyjny "Nowoczesne Rozwiązania Biznesowe"

8. W dniach 17-19 czerwca 2005 roku odbyła sie Międzynarodowa konferencja "University for Industry".

 

Archiwum 2004

 

1. W dniu 10 października 2004, o godz. 12 w Collegium Neofilologicum Uniwersytetu Zielonogórskiego CPTT UZ zorganizowało i przeprowadziło niemiecko-polski panel dyskusyjny "Każdy może byćInnowacyjny..." w ramach Dni Nauki, Zielona Góra 2004. W panelu wzięło udział 30 osób przedstawicieli świata nauki i przemysłu zarówno z Polski, jak i z Niemiec. Zostały poruszone tematy dotyczące stworzenia miejsca i warunków dla partnerskiej współpracy nauki i przemysłu zarówno w Zielonej Górze, jak i w Cottbus. Dyskusja dotyczyła możliwości skupienia działań inicjatyw lokalnych i regionalnych (Zielonej Góry, Cottbus) w celu aktywizacji rozwoju gospodarczego regionów oraz stymulowania współpracy pomiędzy Uniwersytetami a przedsiębiorstwami, ze szczególnym uwzględnieniem transferu wysoko zawansowanych technologii i rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o ich wdrażanie.

2. W dniach 18-19 czerwca 2004 roku odbyła się Konferencja Integracyjna Sektora MSP Województa Lubuskiego w Skwierzynie, w "Domie nad rzeką". Organizatorem konferencji jest Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii. Konferencję prowadził Prof. Józef Korbicz, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Uczystniczło 35 przedsiębiorstw województwa lubuskiego.

  • Prezentacja Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii – dr inż. Roman Kielec, Kierownik CPTT
  • Lubuskie Centrum Zrównoważonej Gospodarki Energią – dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ – Dyrektor LCZGE
  • Możliwości wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach funduszy strukturalnych, finansowanie dla mikroprzedsiębiorstw - mgr inż. Justyna Patalas, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
  • Doświadczenia w zakresie transferu technologii i know-how - IMB Innowacyjna Firma z Ziemi Lubuskiej, Świebodzin
  • TöV Rheinland Group w Polsce

3. W dniach 14-17 czerwca 2004 roku Centrum Transferu Technologii brało udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich. Centrum Transferu Technologii objęło "opieką" i zapewniło promocje firmie Innowacyjnej IMB ze Świebodzina.

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter