WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

Rzecznicy Patentowi


 
 

mgr Agnieszka Gąsiorowska

Rzecznik Patentowy

Dyżury w czwartki w siedzibie CPTT UZ, w godzinach 9-13

ul. Podgórna 50

65-246 Zielona Góra
tel. (+48) 789 441 359

 


 

Doradztwo w sprawach ochrony własności przemysłowej, wynalazczości, patentów i praw autorskich dla pracowników Uczelni, podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych.

Realizacja krajowych i zagranicznych procedur patentowania.

Reprezentowanie Uczelni w zakresie ochrony własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP.

Prowadzenie badań patentowych w zakresie oceny stanu techniki, zdolności patentowej oraz nowości rozwiązań Uczelni.

Popularyzacja wiedzy o wynalazczości i ochronie patentowej na terenie Uczelni.

 


 

  Procedura zgłaszania wyników badań naukowych i prac rozwojowych  - schemat


 

Regulamin korzystania z praw autorskich skrot<<kliknij

 

Zgłoszenie wyniku badań lub prac rozwojowych, który może być przedmiotem zgłoszenia w celu uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy - wykaz dokumentów

 

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter