Odwiedziny

Online

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

rodoplakatmały

 

Serdecznie zapraszamy na

„RODO dla przedsiębiorców”

22-23.03.2018

godz.: 8:00 – 16:00

Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin – Syrkiewicza 6

link do formularza zgłoszeniowa

RODO praktyczne aspekty europejskiego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych dla przedsiębiorców

Program szkolenia

 een szkolenia nowy

RODO praktyczne aspekty europejskiego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych dla przedsiębiorców

Dzień 1

 8:00 – 8:30

Rejestracja uczestników

 

8:30 – 10:00

Część I – NOWOŚCI ZWIĄZANE Z RODO

·         Organ nadzorczy (GIODO/PUODO): nowa rola, status, zadania 
i uprawienia;

·         Potrzeba i korzyści płynące z budowania wizerunku firmy dbającej o ochronę danych osobowych w relacji klient, pracownik;

·         Obowiązku informacyjne dla osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzamy;

·         Przetwarzanie danych osobowych: ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, warunki i zasady uzyskiwania, przechowywania zgody osoby fizycznej, w tym w zakresie przetwarzanie danych osobowych dzieci.

10:00 – 10:15

Przerwa

 

10:15 – 11:45

Część II - PRAWA I OBOWIĄZKI

·         Prawa przysługujące osobom fizycznym, których dane osobowe przetwarzamy: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych do innych podmiotów, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne wymogi informacyjne dla naszych klientów/kontrahentów;

·         Obowiązki administratorów  danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default”.

11:45 – 12:00

Przerwa

 

12:00 – 13:30

Część III - ANALIZA RYZYKA ZGODNIE Z WYMOGAMI RODO

·         Wprowadzenie do szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.

·         Ocena wyników szacowania.

13:30 – 14:00

Lunch

14:00 – 15:30

Część IV - STATUS INSPEKTORA OCHRONY DANYCH ORAZ PROCESORA I PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

KONSEKWENCJE PRAWNE NIESTOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA RODO

·         Inspektor ochrony danych: zadania inspektora ochrony danych, sytuacje, w których jego wyznaczenie jest obligatoryjne, a kiedy fakultatywne

·         Podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora (obowiązki w zakresie treści umów z procesorem, tj. umów powierzenia przetwarzania danych;

·         Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę,

·         Przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych.

·         Kodeksy postępowania i certyfikacja – omówienie przesłanek i wprowadzenia ich do obrotu prawnego.

15:30 – 16:00

Dyskusja

 

een szkolenia nowy

RODO praktyczne aspekty europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w stosunkach pracy

– pracownicy, zleceniobiorcy

Dzień 2

 

 8:00 – 8:30

Rejestracja uczestników

 

8:30 – 10:00

Część I – NOWOŚCI ZWIĄZANE Z RODO

·         Potrzeba i korzyści płynące z budowania wizerunku firmy dbającej o ochronę danych osobowych w relacji klient, pracownik;

·         Obowiązku informacyjne dla pracowników/zleceniobiorców, których dane osobowe przetwarzamy;

·         Przetwarzanie danych osobowych: ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, warunki i zasady uzyskiwania, przechowywania zgody osoby fizycznej, w tym w zakresie przetwarzanie danych osobowych dzieci.

10:00 – 10:15

Przerwa

 

10:15 – 11:45

Część II - PRAWA I OBOWIĄZKI

·              Prawa przysługujące pracownikom/zleceniobiorcom,  których dane osobowe przetwarzamy: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych do innych podmiotów, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości 
i inne wymogi informacyjne dla naszych pracowników/zleceniobiorców;

·              Obowiązki w zakresie danych pracowników, współpracowników – wymogi Kodeksu pracy w związku ze zmianami w RODO, wymagane dokumenty 
i szkolenia dla pracowników;

·              Obowiązki administratorów  danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default”;

·               Aspekty ochrony wizerunku pracownika, zleceniobiorcy (prezentowanie wizerunków w Internecie, folderach reklamowych etc.).

·         Omówienie i analiza projektowanych zmian Kodeksu pracy w związku z koniecznością wdrożenia w Polsce do 25 maja 2018 r. rozporządzenia tzw. RODO.

11:45 – 12:00

Przerwa

 

12:00 – 13:30

Część III – WYMOGI DOT. PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW

1.    Dostosowanie zakładu pracy do zasad wymaganych RODO w zakresie danych pracowników, zleceniobiorców:

·                    zasada legalności,

·                    zasada ograniczonego celu,

·          zasada minimalizacji danych,

·          zasada prawidłowości,

·          zasada ograniczenia przechowywania,

·          zasada bezpieczeństwa danych.

2.    Wymogi dot. przetwarzania danych w procesie rekrutacji pracowników – przechowywanie danych, klauzule w dokumentach CV, profilowanie danych;

3.    Przygotowanie zakładu pracy w zakresie ochrony danych osobowych: wyposażenie zakładu pracy, wprowadzenie zasad dla pracowników celem ochrony danych osobowych; zasady monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy w relacjach pracowniczych, klientów; ewidencjonowanie czasu pracy za pomocą monitorowania stanowiska pracy;

4.    Zgody na przetwarzanie danych osobowych pracowników, zleceniobiorców, w szczególności w aspekcie przygotowania stosownych dokumentów, oświadczeń pracowników;

13:30 – 14:00

Lunch

14:00 – 15:30

Część III – WYMOGI DOT. PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW – c.d.

5.    Obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracowników, zleceniobiorców w aspekcie rekrutacji, zatrudnienia i po zatrudnieniu;

6.    Zabezpieczenie danych osobowych pracowników i prawo dostępu do własnych danych osobowy;

7.    Dane wrażliwe  pracowników, zleceniobiorców, w tym przynależności do związku zawodowego; badania lekarskie, w tym psychologiczne, szkolenia BHP, w tym zasady przetwarzania danych biometrycznych;

8.    Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych pracowników (szkolenia, podróże służbowe).

9.    Przetwarzanie danych pracowniczych przez „podmiot przetwarzający” (procesora) – zasady i obowiązki.

15:30 – 16:00

PYTANIA I OMÓWIENIE PRZYKŁADÓW DOT. OCHRONY DANYCH PRACOWNIKÓW

 

 

6a.jpggiercarz_logo.jpg

Prelegent:

Anna Giercarz - Radca prawny prowadząca kancelarię prawną we Wrocławiu i Zielonej Górze, specjalizująca się w obsłudze przedsiębiorców.
Wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych zyskała dzięki obsłudze banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz branży e-commerce.
Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych dla firm i jednostek samorządowych.

Doradza również klientom międzynarodowym - w języku włoskim i francuskim.

Współpracuje w ramach swojej kancelarii z kancelariami niemieckimi, francuskimi i włoskimi.

 

link do formularza zgłoszeniowego

Submit to FacebookSubmit to Twitter