Enterprise Europe Network

Uniwersytet Zielonogórski

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Wsparcie MŚP w czasach epidemii COVID-19

Badanie opinii przedsiębiorców

Zespół CPTT UZ

 


 

Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości

i Transferu Technologii UZ

 


 

kdabrowski 

mgr Karol Dąbrowski    

ul. Prof. Z. Szafrana 4
65-516 Zielona Góra
tel. (+48) 789 441 359

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  

 • realizacja projektu Enterprise Europe Network West Poland
 • organizacja warsztatów i szkoleń
 • organizacja spotkań biznesowych

 


 


 

Pracownicy

 


 

J danilewicz1                          

mgr Jędrzej Danilewicz
Specjalista ds. Współpracy Zagranicznej              

ul. Prof. Z. Szafrana 4
65-516 Zielona Góra

tel. (+48) 504 070 274

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 

 

 • realizacja projektu Enterprise Europe Network West Poland
 • tworzenie profili technologicznych i kooperacyjnych
 • organizacja warsztatów i szkoleń

 


 

                         sylwia domanska mgr Sylwia Graca 

Specjalista ds. Kontaktów z Przemysłem               

ul. Prof. Z. Szafrana 4
65-516 Zielona Góra
tel. (+48) 789 441 359

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • budowanie sieci kontaktów z przemysłem
 • pozyskiwanie zleceń projektów badawczych

 


  

                        a kaczmarek

dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska        

Specjalista ds. Komercjalizacji
ul. Prof. Z. Szafrana 4
65-516 Zielona Góra
tel. (+48) 533 988 172
 
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  
 • komercjalizacja wyników badań naukowych
 • nadzór nad opracowaniem wzorów dokumentów i umów dot. komercjalizacji
 • organizacja szkoleń i warsztatów
 • wycena innowacji
 
 

 

                            rkielec

dr inż. Roman Kielec

Local Manager sieci Enterprise Europe Network       
ul. Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6

66-002 Zielona Góra
tel. (+48) 504 070 243

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 
 • realizacja projektu Enterprise Europe Network West Poland
 • kontakty z przedsiębiorstwami regionu
 • opiniowanie innowacyjnych przedsięwzięć
 • organizacja i prowadzenie konferencji

 


 

Rzecznicy Patentowi

 

 

                                                                mgr Agnieszka Gąsiorowska                             

Rzecznik Patentowy

ul. Prof. Z. Szafrana 4

65-516 Zielona Góra
tel. (+48) 504 070 281 (sekretariat)

 

 • doradztwo w sprawach ochrony własności przemysłowej, wynalazczości, patentów i praw autorskich dla pracowników Uczelni, podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych.
 • realizacja krajowych i zagranicznych procedur patentowania.
 • reprezentowanie Uczelni w zakresie ochrony własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP.
 • prowadzenie badań patentowych w zakresie oceny stanu techniki, zdolności patentowej oraz nowości rozwiązań Uczelni.
 • popularyzacja wiedzy o wynalazczości i ochronie patentowej na terenie Uczelni

 


 

Pełnomocnicy Rektora 

 


 

                        a kaczmarek

dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska        

Pełnomocnik ds. Jakości Badań
ul. Prof. Z. Szafrana 4
65-516 Zielona Góra
tel. (+48) 533 988 172
 
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Do podstawowego zakresu zadań Pełnomocnika Rektora ds. ds. Jakości Badań. należy:

 • inwentaryzacja wyposażenia laboratoriów Uczelni;
 • archiwizacja i tworzenie kwartalnych zestawień wykorzystania urządzeń laboratoryjnych;
 • ocena potencjału rozwojowego laboratoriów badawczych na Uniwersytecie Zielonogórskim na podstawie wykonywanych badań, zleceń zewnętrznych oraz dostępnej aparatury;
 • przygotowanie zaleceń do wdrożenia normy ISO 17025 dla poszczególnych laboratoriów;
 • udział w przeprowadzeniu procedury certyfikacji ISO 17025 dla laboratoriów o największym potencjale badawczo-usługowym;
 • planowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych zgodnych z normą ISO 17025 dla laboratoriów certyfikowanych;
 • projektowanie, wdrażanie i weryfikacja dedykowanego systemu jakości w poszczególnych laboratoriach.

 

     sklos                       

dr hab. inż. Sławomir Kłos

Pełnomocnik ds. Przedsiębiorczości Akademickiej     
ul. Prof. Z. Szafrana 4
65-516 Zielona Góra

 

Do podstawowego zakresu zadań Pełnomocnika Rektora ds. Przedsiębiorczości Studenckiej należy:

 • koordynacja działań mających na celu umożliwienie pracownikom, studentom i absolwentom uczelni korzystanie z powierzchni użytkowej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i jego infrastruktury;
 • planowanie i koordynacja organizacji szkoleń konferencji dla Beneficjentów AIP oraz pracowników i studentów Uczelni dotyczących pozyskiwania środków pomocowych, również z udziałem przedsiębiorców z poszczególnych branż;
 • opracowanie kompleksowych spójnych informatorów dotyczących możliwości wsparcia finansowego dla przedsięwzięć podejmowanych przez pracowników, studentów i absolwentów Uczelni;
 • opracowanie kompleksowych spójnych informatorów z zakresu podejmowania, prowadzenia oraz form działalności gospodarczej;
 • udzielenie pomocy oraz umożliwienie nawiązania współpracy z jednostkami badawczymi pracownikom, studentom i absolwentom Uczelni;
 • koordynacja działań mających na celu rozwijanie projektów biznesowych oraz tworzenie podmiotów gospodarczych przez studentów Uczelni;
 • wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na realizację projektów biznesowych i tworzenie podmiotów gospodarczych przez Studentów Uczelni;
 • współpraca i prowadzenie wspólnych działań z AIP oraz CPTT mających na celu wspieranie projektów biznesowych studentów Uczelni;
 • ocena potencjału komercyjnego i biznesowego projektów realizowanych przez studentów Uniwersytetu;
 • organizacja wsparcia merytorycznego, szkoleń oraz pomoc we wdrażaniu wyników prac i projektów autorstwa studentów Uczelni;
 • realizacja, wspólnie z CPTT dni otwartych i informacyjnych, promujących przedsiębiorczość akademicką oraz prezentujących potencjał przedsiębiorstw współpracujących z Uczelnią;
 • przeprowadzanie okresowych audytów w AIP, diagnoza stanu aktualnego oraz opracowanie rekomendacji wskazujących kierunek rozwoju jednostki, zgodny z aktualną sytuacją gospodarczą w regionie.

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter

VCNT - Visitorcounter

Today 1

Yesterday 0

Week 4

Month 1

All 2114

Kubik-Rubik Joomla! Extensions