screenshooter imageconverter5c9d2d4cb95ce1

 

 

POMOŻEMY CI UZYSKAĆ DOTACJĘ NA PROJEKTY B+R TWOJEJ FIRMY!

 

Nie czekaj ze swoimi projektami, niech zaczną pracować dla rozwoju i wzrostu Twojego biznesu!  Został ogłoszony nowy konkurs w ramach I Osi Priorytetowej PO IR - Wsparcie Prowadzenia Prac  Projekty B+R Przez Przedsiębiorstwa! Nabór wniosków od 1 kwietnia!!!

Konkurs obejmuje projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, w tym projekty obejmujące przygotowanie prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada wystarczającego potencjału kadrowego czy też infrastrukturalnego do samodzielnej realizacji takich prac, może nawet 60% projektu zlecić podmiotom zewnętrznym (np. jednostkom naukowym). Nowością jest 100% dofinansowania wydatków ponoszonych przez konsorcjantów posiadających status jednostki naukowej.

Ponadto  przewidziany został schemat finansowania projektów B+R, realizowany we współpracy z funduszami venture capital. 

 
 
 
DO KOGO ADRESOWANY JEST KONKURS:
  -  przedsiębiorstwa: 
     mikro, małe i średnie oraz duże, w tym spółki typu spin-off;
  -  konsorcja przedsiębiorstw.

NA CO UKIERUNKOWANE JEST DZIAŁANIE?
  -  na wsparcie projektów B+R wpisujących się w KIS i realizowanych 
     przez przedsiębiorstwa.

     PODDZIAŁANIE 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
     realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. „szybka ścieżka”)
 
 
 
Zespół Instytutu Innowacyjności Polska to portfolio setek projektów inwestycyjnych oraz badawczo–rozwojowych, skutecznie pozyskanych i rozliczonych, o wartości zbliżającej się do 2 mld PLN. 

Skontaktuj się z naszym zespołem już dzisiaj i sięgnij skutecznie po dotacje z nami!

Szczegółowych informacji udzieli:

Magdalena Mróz
magdalena.mroz@ininpolska.pl
tel. +48 663 883 391

Submit to FacebookSubmit to Twitter