een szkolenia nowy

Archiwum Szkolenia 2019

28-29 października 2019 r. - Zasady zarabiania na badaniach naukowych – system

"Zasady zarabiania na badaniach naukowych –

system komercjalizacji wyników prac badawczych w Polsce."

 

28-20.10.2020 r.

 

W dniach 28-29 października 2019 r. przeprowadziliśmy szkolenie dla kadry naukowo-dydaktycznej oraz pracowników administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego pn. Zasady zarabiania na badaniach naukowych – system komercjalizacji wyników prac badawczych w Polsce.

 

szkolenie zk

 

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jak wygląda system komercjalizacji w Polsce – kluczowe struktury, definicje, obowiązki wynikające z prawa i mechanizmy wsparcia, jak przygotować ścieżkę komercjalizacji projektu opartego o własność intelektualną oraz poznają nowe możliwości i obowiązki w zakresie współpracy naukowo-biznesowej jakie wprowadza znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.

Prowadzącym szkolenie był Kamil Kipiel - doświadczony trener, w tym zakresie zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytety Ekonomicznego w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w zakresie realizacji projektów europejskich. Pracownik oraz współpracownik wielu polskich i zagranicznych jednostek naukowych, wykładowca kilku szkół wyższych, a także doświadczony konsultant i trener w tematyce zarządzania projektami, funduszy strukturalnych, transferu wiedzy i technologii, innowacyjności, przedsiębiorczości akademickiej, komercjalizacji oraz finansowania kapitałem prywatnym.

 
 
Zespół 
Centrum Przedsiębiorczości 
i Transferu Technologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

 

 

 

 

10-11 czerwca 2019 r. - "Konstytucja dla Nauki - szanse i zagrożenia dla przedsi

 "Konstytucja dla Nauki - szanse i zagrożenia dla przedsiębiorczych uczelni"
 
10-11 czerwca 2019 r.
 
 
W dniach 10-11 czerwca 2019 r. szkoliśmy pracowników UZ w zakresie zmian w obszarze wymogów prawnych odnoszących się do procesów zarządzania własnością intelektualną na gruncie zapisów Ustawy 2.0 (zarabianie na bazie kapitału intelektualnego oraz infrastrukturalnego uczelni). 
 
Celem szkolenia było zapoznanie się ze zmianami w obszarze wymogów prawnych odnoszących się procesów zarządzania własnością intelektualną na gruncie zapisów Ustawy 2.0, nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w przedmiocie budowy strategii komercjalizacji mającej kluczowe znaczenie w projektach badawczych, oraz nabycie wiedzy w zakresie form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej mającej na celu komercjalizację wyników prac B i R tworzonych w szkole wyższej, z uwzględnieniem nowych zasad kreacji spółek celowych, spin-off, spin-out.
 
KDN NOWE logo pionowe RGB 
 
Szkolenie poprowadził Kamil Kipiel - doświadczony trener, w tym zakresie zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytety Ekonomicznego w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w zakresie realizacji projektów europejskich. Pracownik oraz współpracownik wielu polskich i zagranicznych jednostek naukowych, wykładowca kilku szkół wyższych, a także doświadczony konsultant i trener w tematyce zarządzania projektami, funduszy strukturalnych, transferu wiedzy i technologii, innowacyjności, przedsiębiorczości akademickiej, komercjalizacji oraz finansowania kapitałem prywatnym.
 
Zespół 
Centrum Przedsiębiorczości 
i Transferu Technologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego

1 marca 2019 r. - „Współczesna TRIZ jako narzędzie w pragmatycznych innowacjach

novismo

Zaproszenie

 

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego

oraz

Novismo Sp. z o.o. zapraszają na:

 

Seminarium pt.:

„Współczesna TRIZ jako narzędzie w pragmatycznych innowacjach”

 

Data:                1 marca 2019r.

Miejsce:           Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy Interior Sp. z o. o.

 

Wykład w j. polskim poprowadzi:

Przedstawiciel Novismo - dr Sergey Yatsunenko

 

Agenda spotkania:

10.00 – 10.05     Przywitanie uczestników seminarium.

10.05 – 11.30     I część wykładu, dr Sergey Yatsunenko.

11.30 – 11.45    Przerwa kawowa.

11.45 – 13.15    II część wykładu, dr Sergey Yatsunenko.

13.15 – 13.45    Przerwa obiadowa.

13.45 – 14.45    III część wykładu.

14.45 – 15.00    Przerwa kawowa

15.00 – 15.45    IV część wykładu

15.45 – 16.00     Odpowiedzi na pytania i dyskusja.

 

 

Program seminarium:

 • Dlaczego innowacje są trudne?
 • Jak prawidłowo rozwiązać problem?
 • Jak znaleźć właściwy problem do rozwiązania?
 • Jak znaleźć praktyczne rozwiązanie właściwego problemu?
 • Jak planować skuteczny rozwój produktu na rynku?
 • Jak skutecznie tworzyć strategie dla własności intelektualnej?
 • Jak wykorzystać pragmatyczne innowacje w rozwoju firmy?

 

 

Więcej informacji nt. metodyki na stronie www.novismo.com

 

 

Pragmatyczne innowacje

Metodyka pragmatycznych innowacji to skuteczne i potwierdzone w praktyce biznesowej podejście analityczne, pozwalające na stworzenie efektywnej strategii innowacyjnej w przedsiębiorstwie i połączenie jej z modelem biznesowym firmy. Dzięki zastosowaniu metodyki pragmatycznych innowacji zmienia się dotychczasowy paradygmat innowacyjności oparty
na przypadkowości, czy też geniuszu wynalazcy. W oparciu o analityczne i systemowe podejście zapewnia się efektywne tworzenie innowacji według algorytmu postępowań. W miejsce przypadku i nieokreśloności w postępowaniu, metodyka wprowadza zestaw narzędzi analitycznych i strategicznych przenosząc innowacyjność w obszar planowania biznesowego,
tak jak ma to miejsce w przypadku kontroli kosztów czy jakości.

 

 Systemowe tworzenie innowacji

 

Krótki opis metodyki

 

Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) to potężna metoda analityczna dostarczająca narzędzi do platformy Pragmatycznych Innowacji, pozwalających na stworzenie innowacyjnej strategii przedsiębiorstwa i połączenie jej z modelem biznesowym firmy. Jest to system tworzący nowe wartości poprzez innowacje, a także umożliwiający uzyskanie wysokiego zwrotu z inwestycji w innowacje. Pragmatyczne innowacje zmieniają dotychczasowy paradygmat innowacyjności: nie opierają się na szczęściu, inspiracji czy też geniuszu wynalazcy; efektywne ich tworzenie odbywa się poprzez postępowanie według usystematyzowanego i racjonalnego algorytmu. Jest to system tworzenia innowacji bazujący
na zestawie narzędzi analitycznych i strategicznych, który przenosi wynalazczość na poziom planowania biznesowego, tak jak ma to miejsce w przypadku kontroli kosztów lub jakości.

Pragmatyczne innowacje dostarczają rozwiązań (produktów, technologii i modeli) na drodze do sukcesu i wskazują, na których koncepcjach opierać krótko- i długoterminowe strategie rozwoju innowacyjnego. Rekomendacje te oparte są na analizie danych rynkowych i trendów technologicznych. Siła pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej TRIZ leży w ich możliwościach systematycznego odkrywania nieoczywistości i rozwiązań, które dotychczas dostrzegali jedynie nieliczni.
Co więcej, Pragmatyczne innowacje nie są jedynie systemem skupiającym się tylko na strategii biznesowej lub wyłącznie
na rozwoju technologii – łączą obie te sfery, wskazując możliwości innowacyjne, na których warto się skupić i podpowiadają, co zrobić, by z sukcesem możliwości te wykorzystać.

 

Pragmatyczne innowacje pozwalają na skuteczną realizacje projektów w obszarach:

 1. Usprawnienie produktów i procesów.
 2. Rozwój nowych produktów i procesów.
 3. Prognozowanie rozwoju produktu i technologii.
 4. Tworzenie strategii dla własności intelektualnej.
 5. Projektowanie mające na uwadze efektywny recykling i ponowne wykorzystanie materiałów.
 6. Ocena możliwości innowacyjnych przedsiębiorstwa.
 7. Podniesienie zdolności kluczowych technologii przedsiębiorstwa.
 8. Weryfikacja technologii.
 9. Ocena technologii.
 10. Poszukiwanie odpowiedniej technologii.
 11. Odkrywanie przyczyn niepowodzeń i ich eliminacja.
 12. Analiza portfolio innowacyjnego przedsiębiorstwa.
 13. Opracowanie innowacyjnej strategii produktu.
 14. Obniżenie kosztów produkcji.
 15. Analityczny przegląd rynku.
 16. Efektywne opracowanie patentów poprzez tworzenie rozwiązań alternatywnych do

      istniejących.

 1. Zwiększenia ochrony własnych aplikacji patentowych od strony technologicznej.

Metoda z sukcesem wykorzystywana w takich firmach jak: Samsung, LG, INTEL, Siemens, GE, P&G, Hyundai, KIA, FIAT Group, Schaeffler Group, Continental, Visteon, MANDO, ZF TRW i innych tak w Polsce jak i na całym świecie.

  

Dr Sergey Yatsunenko

 

Doktor fizyki w grupie NOVISMO

Sergey Yatsunenko – doktor fizyki (uzyskany w IF PAN), radiofizyk – absolwent Narodowego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku. Prowadził badania naukowe
w zakresie właściwości optycznych nanocząstek i kropek kwantowych, układów mikrofalowych i terahercowych do zastosowań w medycynie, biologii oraz układach pomiarowo-badawczych. Znawca zagadnień własności intelektualnej i strategii patentowych. Konsultant naukowy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektów innowacyjnych
i pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Szkoli, doradza i prowadzi innowacyjne projekty i wdrożenia w polskich firmach.

 

Badania i opracowania

  Badania materiałów do zastosowań terahercowych (THz), obliczenie i projektowanie elementów aktywnych mikrofalowych: diody Guun’a i IMPATT i pasywnych: rezonatory, elementy falowodowe, pomiarowe układy mikrofalowe przy użyciu oprogramowania HFSS i Microwave Studio.  

 • Badania właściwości optycznych obiektów w skali nano: kropki kwantowe, nanocząstki, nanoproszki, nanorurki węglowe, kompozyty o cienkie warstwy. W swoich badaniach skupiam się na właściwościach strukturalnych i optycznych takich materiałów jak: nanocząstki i nanoproszki tlenkowe, materiały ceramiczne i kompozytowe, związki czyste i domieszkowane jonami metali przejściowych i ziem rzadkich.
 • Wykonawca projektu europejskiego PhotonicRoadSME. Autor trzech raportów R&D w ramach projektu: nanocząstki w zastosowaniach fotonicznych; kropki kwantowe w zastosowaniach fotonicznych; nanorurki w zastosowaniach fotonicznych.
 • Współautor książki: Photonics in Environment & Energy, A Technology Roadmap for SMEs on new photonic devices and materials.
 • Współautor pierwszego podręcznika współczesnej TRIZ w Polsce: współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Podręcznik na pierwszy stopień certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ)

Autor i współautor 58 publikacji naukowych. Hi-index – 14.  

Autor i współautor 5 patentów.  

Certyfikowany specjalista TRIZ – III stopień MA TRIZ.

Prezes Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska.  

Członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ.

Członek rady programowej Fundacji TRIZ Polska.

Współzałożyciel firmy NOVISMO.    

 

 

een KE

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter