Otwarte zaproszenia do składania wniosków unijnego programu środowiskowego i klimatu LIFE 2020

 

Bez tytułu

 

Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o otwartych naborach w unijnym programie ochrony środowiska i klimatu LIFE na 2020 r. Budżet tegorocznych - ostatnich zaproszeń do składania wniosków w perspektywie finansowej 2014-2020 to 450 mln euro.

 

W ramach zaproszenia do składania wniosków w podprogramie Środowisko nabór będzie przebiegać dwuetapowo. Pierwszym etapem będzie przygotowanie oraz złożenie tzw. koncepcji projektu (concept note) o objętości około 10 stron. Wnioskodawcy, których projekty przejdą wstępną ocenę przeprowadzoną przez ekspertów EASME (Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw Komisji Europejskiej odpowiedzialnej za wdrażaniem LIFE) otrzymają zaproszenie do drugiego etapu i będą mogli przedstawić kompletny wniosek (wzorem lat poprzednich). W przypadku podprogramu Działania na rzecz klimatu procedura składania wniosków pozostaje niezmieniona. Wnioskodawcy w naborze będą składać od razu pełne wnioski.
Należy zauważyć, że tegoroczne nabory zawierają wiele nowych elementów m.in. wszystkie terminy składania wniosków projektowych są przedłużane o jeden miesiąc, istnieje możliwość konsultacji on-line z EASME, ponadto nowością są dotacje dla lokalnych inicjatyw, których może udzielić beneficjent w ramach swojego projektu LIFE, a także otwarcie na start-up'y, które dotychczas nie kwalifikowały się jako beneficjent koordynujący z powodu ograniczonej zdolności finansowej, ale wprowadzone zmiany pozwalają na wykorzystanie ich know-how we współpracy z większą firmą.

 

Harmonogram naborów LIFE na 2020 rok – terminy składania wniosków:
 
1. Projekty tradycyjne:
  • 14 lipca: koncepcja projektu dla podprogramu Environment w obszarze Environment & Resource Efficiency;
  • 16 lipca: koncepcja projektu dla podprogramu Environment w obszarze Nature & Biodiversity;
  • 16 lipca: koncepcja projektu dla podprogramu Environmental w obszarze Governance and information;
  • 6 października: pełny wniosek dla podprogramu Climate Action.
2. Projekty zintegrowane: 6 października - koncepcja projektu dla podprogramu Environment/Climate Action dla Integrated Projects.
3. Projekty pomocy technicznej: 16 lipca - pełny wniosek dla podprogramu Environment/Climate Action dla Technical Assistance Projects.

 

Więcej informacji o naborach i procesie aplikacji znajdą Państwo na stronie LIFE: https://ec.europa.eu/easme/en/life
Przypominamy też, iż polscy beneficjenci mogą ubiegać się o współfinansowanie projektu LIFE od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Fundusz jest jednocześnie Krajowym Punktem Kontaktowym programu LIFE w Polsce i udziela również wsparcia informacyjnego w procesie przygotowywania wniosków: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/

Ponadto, 30 kwietnia odbędzie się wirtualny dzień informacyjny programu LIFE przygotowany przez Komisję Europejską oraz EASME - rejestracja jest dostępna na: https://ec.europa.eu/easme/en/eu-life-information-and-networking-day 

Submit to FacebookSubmit to Twitter