Klauzula informacyjna CPiTT                   logo UZ pion RGB

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO], informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski, 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9; REGON 977924147; tel. 683282000, fax: 683270735; uz.zgora.pl.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie tel. 603474724.
 • Dane osobowe udostępnione Administratorowi, w tym za pośrednictwem Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, poprzez kontakt telefoniczny, korespondencję e-mail, formularz zgłoszeniowy przetwarzane będą w celu uczestnictwa szkolenie „Jak nie stracić  rynków zagranicznych oraz rozwijać eksport w kryzysie” na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana .
 • dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom usług Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego świadczącym specjalistyczne usługi prawne, patentowe, usługi tłumaczenia itp., jak również krajowym i zagranicznym instytucjom należącym do sieci Enterprise Europe Network, w ramach której Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego świadczy m.in. usługi wsparcia w poszukiwaniu partnerów biznesowych, badawczych i technologicznych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również dla udokumentowania działalności
 • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Submit to FacebookSubmit to Twitter