XIII SZKOŁA LETNIA INNOWACJI - edycja online‼️

 

SLI SOOIPP

Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu niepewnej przyszłości - 3 - 4 września 2020 r.

 

 

Stowarzyszenie Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce wspólnie z Katedrą Ekonomii Politycznej Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrą Marketingu i Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrą Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zapraszają studentów, doktorantów, pracowników, przedstawicieli ośrodków innowacji i firm do udziału w XIII Szkole Letniej Innowacji on-line.

 

Celem Szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe (katedry uczelni wyższych, zajmujące się innowacją i przedsiębiorczością), administrację samorządową i centralną oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii).

 

Tradycją szkoły jest wydawanie punktowanej publikacji artykułów w SOOIPP Annual, które uzyskają pozytywne recenzje.

Zachęcamy do uczestnictwa w SLI 2020, która w tym roku odbędzie się on - line.

 

Zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (rejestracja on-line) - do 25.08.2020 r. - https://forms.gle/rsNH6AXtbodZ1ZwH6

 

Więcej informacji >>>

Submit to FacebookSubmit to Twitter