logo fe ue pl

 

 

Pro­jekt POWER 3.5 

Szkolenia dla studentów i pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego z Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań – TRIZ

 

 

Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań

 

1 st MA TRIZ

 

Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) to potężna metoda analityczna dostarczająca narzędzi do platformy Pragmatycznych Innowacji, pozwalających na stworzenie innowacyjnej strategii przedsiębiorstwa i połączenie jej z modelem biznesowym firmy. Jest to system tworzący nowe wartości poprzez innowacje, a także umożliwiający uzyskanie wysokiego zwrotu z inwestycji w innowacje. Pragmatyczne innowacje zmieniają dotychczasowy paradygmat innowacyjności: nie opierają się na szczęściu, inspiracji czy też geniuszu wynalazcy; efektywne ich tworzenie odbywa się poprzez postępowanie według usystematyzowanego i racjonalnego algorytmu. Jest to system tworzenia innowacji bazujący na zestawie narzędzi analitycznych i strategicznych, który przenosi wynalazczość na poziom planowania biznesowego, tak jak ma to miejsce w przypadku kontroli kosztów lub jakości.

Pragmatyczne innowacje dostarczają rozwiązań (produktów, technologii i modeli) na drodze do sukcesu i wskazują, na których koncepcjach opierać krótko- i długoterminowe strategie rozwoju innowacyjnego. Rekomendacje te oparte są na analizie danych rynkowych i trendów technologicznych. Siła pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej TRIZ leży w ich możliwościach systematycznego odkrywania nieoczywistości i rozwiązań, które dotychczas dostrzegali jedynie nieliczni.

Co więcej, Pragmatyczne innowacje nie są jedynie systemem skupiającym się tylko na strategii biznesowej lub wyłącznie na rozwoju technologii – łączą obie te sfery, wskazując możliwości innowacyjne, na których warto się skupić i podpowiadają, co zrobić, by z sukcesem możliwości te wykorzystać.

 

1 MA TRIZ – Międzynarodowe Stowarzyszenie TRIZ z siedzibą w Stanach Zjednoczonych ,zrzeszające ponad   27 tys. wynalazców i innowatorów z całego świata. W Polsce umocowanie MA TRIZ posiada   Stowarzyszenie Naukowo Przemysłowe TRIZ Polska: http://trizpolska.org

 

 

Pragmatyczne innowacje pozwalają na skuteczną realizacje projektów w obszarach:

 • Usprawnienie produktów i procesów.
 • Rozwój nowych produktów i procesów.
 • Prognozowanie rozwoju produktu i technologii.
 • Tworzenie strategii dla własności intelektualnej.
 • Projektowanie mające na uwadze efektywny recykling i ponowne wykorzystanie materiałów.
 • Ocena możliwości innowacyjnych przedsiębiorstwa.
 • Podniesienie zdolności kluczowych technologii przedsiębiorstwa.
 • Weryfikacja technologii.
 • Ocena technologii.
 • Poszukiwanie odpowiedniej technologii.
 • Odkrywanie przyczyn niepowodzeń i ich eliminacja.
 • Analiza portfolio innowacyjnego przedsiębiorstwa.
 • Opracowanie innowacyjnej strategii produktu.
 • Obniżenie kosztów produkcji.
 • Analityczny przegląd rynku.
 • Efektywne opracowanie patentów poprzez tworzenie rozwiązań alternatywnych do istniejących.
 • Zwiększenia ochrony własnych aplikacji patentowych od strony technologicznej.

 

Metoda z sukcesem wykorzystywana w takich firmach jak: Samsung, LG, INTEL, Siemens, GE, P&G, Hyundai, KIA, FIAT Group, Schaeffler Group, Continental, Visteon, MANDO, ZF TRW i innych tak w Polsce jak i na całym świecie.

 

Więcej informacji nt. metodyki na stronie www.novismo.com

 

O szkoleniu:

 

Szkolenie ma 3 stopnie zaawansowania.

Każdy stopień kończy się egzaminem certyfikacyjnym MATRIZ (certyfikat międzynarodowy).

 

ścieżka triz

 

Na każdy kolejny stopień będą przyjmowane osoby z najlepszym wynikiem z egzaminu.

Szkolenie skierowane jest do studentów (4 ostatnie lata)  z wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz pracowników Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

W szkoleniu weźmie udział 150 osób ( 75 studentów oraz 75 pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego)

 

profil TRIZ

 

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu: 

Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami - Program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oś pri­o­ry­te­towa: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju, Dzi­ała­nie: 3.5 Kom­plek­sowe pro­gramy szkół wyższych, Numer umowy: POWR. 03.05.00-00-Z014/18 z dnia 24 czerwca 2019 r

 

Termin szkolenia:

  

I stopień MA TRIZ

(34 godziny dydaktyczne):

                                październik 2020 - czerwiec 2021

                                

II stopień MA TRIZ

(56 godzin dydaktycznych) :

                                 październik 2021

Konsultacje dla uczestników szkolenia II stopnia

(60 godzin dydaktycznych):

                                marzec 2022

Wyjazd studyjny, warsztaty i seminaria dla uczestników szkolenia II stopnia

(48 godzin zegarowych):

                                marzec – maj 2022

III stopień MA TRIZ

(112 godzin dydaktycznych) :

                                październik 2022


Zakres i tematyka szkoleń

 I stopień MA TRIZ

 • Podstawy wiedzy o innowacjach.
 • Historia powstania i rozwoju Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań.
 • Podstawowe pojęcia TRIZ.
 • Analiza funkcyjna produktów.
 • Diagram funkcjonalno-kosztowy.
 • Trimming produktów.
 • Analiza łańcucha przyczynowo-skutkowego wad.
 • Zasoby i analiza zasobów oraz baza efektów naukowych.
 • Sprzeczność techniczna, formułowanie sprzeczności technicznej i zasady rozwiązywania sprzeczności technicznej. Matryca Altszullera jako narzędzie do rozwiązywania sprzeczności technicznej.
 • Sprzeczność fizyczna, formułowanie sprzeczności fizycznej i zasady rozwiazywania sprzeczności fizycznej. Operator systemowy (9 ekranów).

 

 

II stopień MA TRIZ

 • Analiza funkcyjna procesów technologicznych.
 • Trimming procesów technologicznych.
 • Modelowanie substancjalno-polowe i System Standardowych Rozwiązań Wynalazczych.
 • Wstęp do Algorytmu Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań ARIZ-85C.
 • Analiza krzywej S rozwoju systemu technicznego.
 • Transfer cech.
 • Poszukiwanie ukierunkowane funkcjonalnie.
 • Odwrócone poszukiwanie ukierunkowane funkcjonalnie.

W ramach szkolenia II stopnia zaplanowano konsultacje z komercjalizacji projektu, wynalazku, patentu z wykorzystaniem zakresu wiedzy, dwudniowym wyjazd  studyjny do firmy, która wdrożyła metodykę pragmatycznych innowacji na podstawie TRIZ oraz seminaria i warsztaty z praktykami.

 

 

III stopień MA TRIZ

 • Zasady Rozwoju Systemów Technicznych.
 • Analiza przepływów.
 • Pojęcie zadań – klonów i algorytm wykorzystania zadań - klonów.
 • Pojęcie superefektu i analiza superefektów.
 • Analiza dywersyjna do wykrywania i zapobiegania awarii.
 • Algorytm Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań ARIZ85C – poziom
 • Długoterminowe prognozowanie z wykorzystaniem narzędzi TRIZ.
 • Wybrane metody aktywacji twórczego myślenia i generowania pomysłów.

 

 

Trenerzy:

 

PROF. SERGEI IKOVENKO - Dyrektor i Główny Specjalista programów Innowacyjnego Zarządzania (http://novismo.com/wp-content/uploads/2018/07/Dr-Sergei-Ikovenko.pdf)

 

twórca

 

DR SERGEY YATSUNENKO - Konsultant naukowy w zakresie projektów innowacyjnych i Pragmatycznych Innowacji w oparciu o Teorie Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Specjalista TRIZ 4. stopnia, Prezes Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska, członek Rady Programowej Fundacji TRIZ-Polska.

 

PRZEMYSŁAW PRZYTUŁA - Ekspert w zakresie pragmatycznych innowacji opartych na nowoczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ). Specjalista TRIZ 3. Stopnia.

 

MAŁGORZATA PRZYMUSIAŁA - Konsultant naukowy w zakresie projektów innowacyjnych i Pragmatycznych Innowacji w oparciu o Teorie Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Specjalista TRIZ 3. stopnia, członek Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska, członek Rady Programowej Fundacji TRIZ-Polska.

 

JERZY OBOJSKI - Specjalista 3. stopnia MA TRIZ

 

Punkt Kwal­i­fika­cyjny:

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Podgórna 50

65-246 Zielona Góra

Budynek A-0, pokój 03f


Zasady rekru­tacji:

Rekrutacja trwa od 08.09.2020, ilość miejsc ograniczona: 75 studentów, 75 pracowników 

 

Wypełnione dokumenty (do pobrania poniżej) należy zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (oryginały dokumentów zgłoszeniowych należy dostarczyć do CPiTT UZ)

 

 

Zasady rekru­tacji zawarte są w Reg­u­laminie. Wyniki zostaną udostęp­nione po zakończe­niu rekru­tacji.

 

 

Doku­menty do pobrania:

Reg­ulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pn. "Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami - program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego

Szczegółowe zasady uczestnictwa i rekrutacji - Studenci

Szczegółowe zasady uczestnictwa i rekrutacji - Pracownicy

Załącznik nr 1 — For­mu­larz zgłoszeniowy szkole­nia

Załącznik nr 2 — Deklaracja uczest­nictwa

Załącznik nr 3 — Oświad­cze­nie uczest­nictwa

Załącznik nr 4 — Oświad­cze­nie wiz­erunek

Preferowane terminy szkolenia

Deklaracja przeprowadzenia zajęć dydaktycznych - Pracownicy UZ 

Submit to FacebookSubmit to Twitter