BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA STUDENTÓW Uniwersytetu Zielonogórskiego

Z TEORII ROZWIĄZYWANIA INNOWACYJNYCH ZADAŃ – TRIZ

 

banner

 

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii zaprasza studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych Uniwersytetu Zielonogórskiego na bezpłatne szkolenie Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań – TRIZ.

Pragmatyczne innowacje na podstawie współczesnej TRIZ to skuteczne i wypróbowane w praktyce narzędzia do systemowego prowadzenia projektów innowacyjnych i sprawnego tworzenia nowych rozwiązań. Wprost - produkcji innowacji.

Podczas szkolenia będzie można poznać metodologię stosowaną z sukcesami w światowych koncernach: Samsung, LG, INTEL, Siemens, GE, P&G, Hyundai, KIA, FIAT Group, Schaeffler Group, Continental, Visteon, MANDO, ZF TRW i innych tak w Polsce jak i na całym świecie.

Na interaktywne szkolenie zapraszamy studentów z całego Uniwersytetu Zielonogórskiego!

 

Szkolenie prowadzone zdalnie!  Liczba miejsc: 75

 

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu: 

Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami - Program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oś pri­o­ry­te­towa: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju, 

Dzi­ała­nie: 3.5 Kom­plek­sowe pro­gramy szkół wyższych, 

Numer umowy: POWR. 03.05.00-00-Z014/18 z dnia 24 czerwca 2019 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy  i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych uczelni poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia.


Wartość dofinansowania projektu z UE: 10 290 945,02 PLN

Więcej informacji o szkoleniu oraz dokumenty rekrutacyjne na stronie www.cptt.uz.zgora.pl w zakładce PROJEKTY REALIZOWANE/PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ/MA TRIZ

Submit to FacebookSubmit to Twitter