Działalność CPTT

 

Bardzo ważnym elementem naszych usług jest promocja i zacieśnienie współpracy pomiędzy nauką a gospodarką poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji dla kadry kierowniczej, specjalistów, pracowników przedsiębiorstw, jak również pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego.

meeting-1019875 640

Naszymi wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni oraz przedsiębiorcy z regionu lubuskiego, którzy oprócz rozległej wiedzy teoretycznej posiadają duże doświadczenie praktyczne.

Organizujemy m. in. szkolenia i kursy w dziedzinach:

 • fundusze Unii Europejskiej,
 • ochrona praw własności intelektualnej,
 • systemy informatyczne,
 • zintegrowane systemy zarządzania,
 • kompleksowe zarządzanie przez jakość (TQM).

Ponadto oferujemy:

 • opiniowanie inwestycji pod względem jej innowacyjności,    euro-1019757 640
 • monitoring i ocenę potencjału technologicznego i potrzeb przedsiębiorstw w zakresie innowacyjności,
 • nadzór nad prowadzonymi pracami dyplomowymi,
 • organizowanie zespołów badawczych,
 • organizowanie prac badawczo - usługowych i eksperckich, wykonywanych w laboratoriach specjalistycznych przez członków zespołów badawczych,
 • organizowanie sympozjów, konferencji, targów, seminariów oraz szkoleń,
 • prowadzenie auditów technologicznych, mających na celu ocenę aktualnych zdolności firm do konkurowania na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

 

audyt           opinia

 

 

Realizowane projekty
Innowacje i transfer technologii

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter