Analizy, opinie i ekspertyzy
 
Opis:
•    analizy rynków i opracowania eksperckie z badania sytuacji rynkowej;
•    analiza działalności przedsiębiorstwa lub jego części;
•    analiza pozycji i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa;
•    projektowanie przedsięwzięć i ocena ich efektywności;
•    badanie potrzeb i zachowań konsumentów;
•    opinie i ekspertyzy o innowacyjności procesów i systemów logistycznych;
•    tworzenie raportów gospodarczych;
•    pomoc w wejściu na rynki zagraniczne (faza przygotowawcza, wdrożenie, funkcjonowanie);
•    ocena rentowności przedsięwzięć innowacyjnych;
•    analiza potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa;
•    analiza przedwdrożeniowa w zakresie potrzeb projektów IT;
•    badania marketingowe rynków zagranicznych;
•    ekologiczna ocena cyklu życia produktów i procesów.
 
Submit to FacebookSubmit to Twitter