Badania biologiczne

 

Opis:

Oferujemy badania w zakresie:
-    badania hydrobiologiczne - mikroskopowa analiza ilościowa i jakościowa organizmów zawieszonych w toni wodnej (planktonu); analiza saprobowa wód;
-    ocena klasy czystości wody metodami biologicznymi;
-    badania biotoksykologiczne - przeprowadzanie testów na toksyczność ostrą i chroniczną przy użyciu organizmów testowych;
-    badania fitosocjologiczne - szata roślinna jako wskaźnik do zagospodarowania terenu;
-    badania mikologiczne - ocena zagrożenia mikotoksycznego w budownictwie mieszkaniowym;
-    ocena zagrożenia cyjanotoksycznego w wodach powierzchniowych i ujmowanych do celów wodociągowych;
-    biodeterioracja materiałów budowlanych z uwzględnieniem elewacji zewnętrznych;
-    badania mikrobiologiczne w urządzeniach klimatyzacyjnych, ocena stanu sanitarnego;
-    ocena wydajności osadu czynnego w procesie oczyszczania ścieków – mikroskopowa analiza osadu czynnego.

Aparatura:

Typowe wyposażenie laboratorium w sprzęt podstawowy oraz sprzęt i aparatura specjalistyczna.

 
Submit to FacebookSubmit to Twitter