Badania konstrukcji i elementów konstrukcyjnych

 

Opis:

Oferujemy:

  • badania parametrów wytrzymałościowych stali: wytrzymałość i odkształcalność, twardość, udarność, badania zmęczeniowe, badania wytrzymałości w podwyższonych temperaturach,

  • badania betonu: wytrzymałość i odkształcalność doraźna, cechy reologiczne, badania zmęczeniowe, badania wytrzymałości po wyżarzaniu,

  • badania elementów konstrukcyjnych stalowych i żelbetowych: nośność i deformacje, stateczność globalna, stateczność lokalna,

  • badania modelowe konstrukcji stalowych i żelbetowych: nośność i deformacje, stateczność globalna, stateczność lokalna,

  • badania terenowe konstrukcji stalowych i żelbetowych: pomiary przemieszczeń i deformacji (pomiary z wykorzystaniem tensometrii elektrooporowej oraz optycznego systemu analizy deformacji Pontos, Aramis), obciążenia próbne obiektów budowlanych (w tym mostów), pomiary drgań budynków i podłoża gruntowego, nieniszczące i niszczące metody określania cech mechanicznych betonu,

  • prototypowe badania elementów konstrukcyjnych na specjalnie w tym celu przygotowanych stanowiskach badawczych,

  • rejestracja i ocena szkodliwości drgań wywołanych różnymi czynnikami, a przekazywanymi na budynek,

  • badania atestacyjne wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych, m.in. takich wyrobów jak np. kręgi żelbetowe i inne elementy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych, w tym np. studzienek rewizyjnych, kaskadowych, płuczących itp., elementy betonowe do budowy dróg i mostów, czy wreszcie rury betonowe i żelbetowe wodociągowe i kanalizacyjne oraz szereg innych prefabrykatów,

  • badania wytrzymałościowe materiałów i elementów konstrukcyjnych poddanych obciążeniom statycznym, dynamicznym i cyklicznie zmiennym (testy zmęczeniowe), także w przypadkach płaskich stanów naprężenia (obciążenie dwoma siłownikami ±500 kN sterowanymi komputerowo wg niezależnych programów obciążania),

  • pomiar charakterystyk dynamicznych konstrukcji istniejących,

  • pobieranie próbek walcowych do normowych badań wytrzymałości betonu z wykonanych obiektów i określenie wytrzymałości betonu w laboratorium,

  • badania wytrzymałości betonu metodą pull-out dla konstrukcji nowo budowanych, istniejących (wyrywanie zamontowanych w konstrukcji specjalnych kotew stalowych),

  • pomiary wodoprzepuszczalności betonu, powłok, murów, spoin w warunkach polowych,

  • szybkie i nieniszczące pomiary grubości wszelkich powłok niemagnetycznych np. takich jak: pokrycia antykorozyjne, pokrycia antyogniowe pokrycia galwaniczne itp.,

  • wykrywanie wad w konstrukcjach stalowych, połączeń spawanych, wyrobów walcowanych itp.,

  • szybkie i nieniszczące pomiary grubości elementów jednostronnie dostępnych wykonanych ze: stali, aluminium, stopów Cu, stopów AL, tworzyw sztucznych, szkła i innych materiałów przez które przechodzi fala ultradźwiękowa.

 

Aparatura:

 • Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 8804 o nośności ±500 kN z systemem optycznym do pomiaru deformacji Pontos i Aramis 3D oraz dodatkowym siłownikiem ±500 kN z oprzyrządowaniem i ramą stalową,
 • Zestaw do pobierania próbek walcowych z betonu z agregatem prądotwórczym,
 • Zestaw aparaturowy do nieniszczącego badania materiałów metodą emisji akustycznej,
 • Stand z ramy stalowej do badań elementów wielkogabarytowych,
 • Detektor zbrojenia,
 • Młotek Schmidta,
 • Pull-of tester do pomiaru wytrzymałości na odrywanie,
 • Grubościomierz ultradźwiękowy,
 • Zestaw wzmacniaczy pomiarowych do pomiarów z wykorzystaniem tensometrów elektrooporowych i czujników przemieszczeń,
 • Cyfrowy mostek tensometryczny,
 • Rejestratory drgań,
 • Tester materiałów z głowicami ultradźwiękowymi,
 • Twardościomierz Brinella,
 • Zestaw wzmacniaczy pomiarowych do mostków tensometrycznych,
 • Czujniki do pomiaru przemieszczenia i siły,
 • Zestaw wzmacniaczy mostkowych DC i WST 510,
 • Zestaw do trójosiowego pomiaru drgań SVAN 948 wraz z dodatkowym wyposażeniem,
 • Cyfrowy ultradźwiękowy defektoskop z wyposażeniem,
 • Bezprzewodowy system monitoringu mostów, bęben Los Angeles,
 • Przyrząd do badania tarcia SRT,
 • Wstrząsarka do analizy sitowej;
 • Zestaw sit do analizy sitowej kruszyw dla budownictwa komunikacyjnego.

 

 
Submit to FacebookSubmit to Twitter