Badania korozyjne i elektrochemiczne powierzchni materiałów

Opis:
Wytwarzanie, badanie elektrochemiczne i korozyjne warstw tlenkowych zwartych i nanostrukturalnych na powierzchni metali w różnych środowiskach

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter