Badania materiałów i wyrobów budowlanych


Opis:

1. Badania surowców, materiałów i wyrobów budowlanych pod kątem ich zgodności z wymaganiami norm: PN (polskie normy) i PN-EN (normy europejskie o statusie krajowym, polskim);


2. Badanie cech mechanicznych, fizycznych i chemicznych takich materiałów jak np.: materiały kamienne, kruszywa, mineralne spoiwa budowlane w tym cement, spoiwa gipsowe i wapno budowlane a także surowce i wyroby ceramiczne, tworzywa cementowe w tym: beton zwykły, ogniotrwały i beton komórkowy oraz drobnowymiarowych mineralnych materiałów drogowych takich jak: kostka brukowa, betonowe elementy dróg i ulic, w tym odwodnień, a w szczególności:

 

 •      gęstość, gęstość pozorna, szczelność, porowatość, wilgotność, nasiąkliwość, ścieralność, czas wiązania spoiw, skurcz, pęcznienie;
 •      wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, zginanie;
 •      analizy jakościowe i ilościowe szerokiego spektrum materiałów (czyste sole, ich mieszaniny, tlenki, wodorotlenki, związki mineralne złożone: grunty, utwory skalne, spoiwa, zaprawy, betony, wyroby ceramiczne, metale i ich stopy);
 •      oznaczanie współczynnika przewodności cieplnej (styropian, poliuretan spieniony, polocel, wełna mineralna, beton komórkowy wyroby ceramiczne poryzowane);
 •      oznaczanie mrozoodporności materiałów budowlanych (kruszywa, beton, ceramika);
 •      oznaczanie wodoszczelności betonu;
 •      projektowanie składu zapraw i mieszanek betonowych;
 •      oznaczanie cech fizyko-mechanicznych zapraw, betonów i gotowych wyrobów z nich wykonanych, ceramiki budowlanej;

 

3.  3. Badania nienormowych cech materiałów oraz badania zaawansowane z zastosowaniem rentgenowskiej analizy fazowej i strukturalnej, a także absorpcyjnej spektroskopii IR (w zakresie promieniowania podczerwonego);

 

 

4.  4. Badania przebiegu procesów reologicznych w elementach drewnianych konstrukcyjnych i wykończeniowych

 

Aparatura:

 •      Dyfraktometr rentgenowski XRD 3003,

 •      Aparat do badania współczynnika przewodności cieplnej FOX 314,

 •      Zestaw do normowego badania cech wytrzymałościowych spoiw i zapraw budowlanych: automatyczna mieszarka do zapraw, stolik opadowy,

 •      Mieszarka laboratoryjna, Piła do cięcia materiałów ceramicznych i betonu,

 •      Komora niskotemperaturowa,

 •      Aparat normowy do badania wodoszczelności betonu,

 •      Tarcza Bohme’go, Prasa hydrauliczna wytrzymałościowa 300 T, 

 •      Aparat do badania zawartości powietrza w betonie,

 •      Betonoskop TICO PROCEQ,

 •      Spektrofotometr UV-Vis,

 •      Piec komorowy

 
Submit to FacebookSubmit to Twitter