Własność Intelektualna

 

Rzecznicy Patentowi


 

mgr Agnieszka Gąsiorowska

Rzecznik Patentowy

Dyżury w czwartki w siedzibie CPTT UZ, w godzinach 9-13

ul. Podgórna 50

65-246 Zielona Góra
tel. (+48) 789 441 660 

  


 Baza patentów UZ

 

patenty uz


 

Doradztwo w sprawach ochrony własności przemysłowej, wynalazczości, patentów i praw autorskich dla pracowników Uczelni, podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych.

Realizacja krajowych i zagranicznych procedur patentowania.

Reprezentowanie Uczelni w zakresie ochrony własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP.

Prowadzenie badań patentowych w zakresie oceny stanu techniki, zdolności patentowej oraz nowości rozwiązań Uczelni.

Popularyzacja wiedzy o wynalazczości i ochronie patentowej na terenie Uczelni.

 

 


 

Dokumenty

 

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter