een szkolenia nowy

Archiwum Szkolenia 2015

16 grudnia 2015 - Międzynarodowy transfer technologii. Wdrażanie innowacji.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt. „Międzynarodowy transfer technologii – wdrażanie innowacji

Szkolenie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015, Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

PROWADZENIE:

mgr Karol Dąbrowski, Senior Expert Enterprise Europe Network, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

PROGRAM:

09:30 – 09:45 Otwarcie warsztatów i wprowadzenie

09:45 – 10:30 Zarządzanie innowacjami

10:30 – 11.15 Audyt technologiczny -mapowanie zapotrzebowania na nową technologię

11:15 – 11:30 Przerwa

11.30 – 13.00 Pozyskiwanie informacji o nowych technologiach (przeszukiwanie baz danych BCD i BBS w celu znalezienia odpowiedniego partnera/odpowiedniej technologii)

13:00 – 13:45 Czy brak innowacji – transferu technologii - może stanowić zagrożenie dla bytu Przedsiębiorstwa (wpływ na wzrost konkurencyjności na rynku UE przedsiębiorstwa)

13.45 – 14.00 Podsumowanie i dyskusja

 

7 października 2015 - Ochrona praw własności intelektualnej

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.

"Ochrona praw własności intelektualnej”

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 7 października 2015, Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

PROWADZENIE:

mgr Karol Dąbrowski, Senior Expert Enterprise Europe Network, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

PROGRAM:

09.00 – 09.45 Źródła prawa własności intelektualnej

09.45 – 10.30 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

10.30 – 11.15 Przedmiot własności intelektualnej i przemysłowej

11.15 – 11.30 Przerwa

11.30 – 12.30 Zarządzanie własnością przemysłową i intelektualną w MŚP

12.30 – 13:30 Finansowe aspekty ochrony własności intelektualnej

13.30 – 15.00 Międzynarodowa ochrona własności intelektualnej

 

21 maja 2015 - Sieć Enterprise Europe Network skutecznym narzędziem międzynarodo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.

"Sieć Enterprise Europe Network skutecznym narzędziem międzynarodowego transferu technologii”

Szkolenie odbędzie się w dniu 21 maja 2015, Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

PROWADZENIE:

mgr Jędrzej Danilewicz, Senior Expert Enterprise Europe Network, Specjalista w Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

PROGRAM:

09.30 – 09.45 Otwarcie warsztatów i wprowadzenie

09.45 – 11.00 Innowacja – Technologia – Rozwój

11.00 – 11.15 Przerwa

11.15 – 13:30 Międzynarodowy Transfer Technologii, a Enterprise Europe Network (tworzenie profilu i zapotrzebowania technologicznego BBS, przeszukiwanie baz profili BBS i BCD, pomoc w nawiązaniu kontaktu z firmą zagraniczną, pomoc w prowadzeniu negocjacji)

13.30 – 14.00 Podsumowanie i dyskusja

 

18 marca 2015 - Międzynarodowy transfer technologii - wdrażanie innowacji

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt. „Międzynarodowy transfer technologii – wdrażanie innowacji

Szkolenie odbędzie się w dniu 18 marca 2015, Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

PROWADZENIE:

mgr Karol Dąbrowski, Senior Expert Enterprise Europe Network, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

PROGRAM:

09:30 – 09:45 Otwarcie warsztatów i wprowadzenie

09:45 – 10:30 Zarządzanie innowacjami

10:30 – 11.15 Audyt technologiczny -mapowanie zapotrzebowania na nową technologię

11:15 – 11:30 Przerwa

11.30 – 13.00 Pozyskiwanie informacji o nowych technologiach (przeszukiwanie baz danych BCD i BBS w celu znalezienia odpowiedniego partnera/odpowiedniej technologii)

13:00 – 13:45 Czy brak innowacji – transferu technologii - może stanowić zagrożenie dla bytu Przedsiębiorstwa (wpływ na wzrost konkurencyjności na rynku UE przedsiębiorstwa)

13.45 – 14.00 Podsumowanie i dyskusja

 

17 marca 2015 - Sieć Enterprise Europe Network skutecznym narzędziem międzynarod

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.

"Sieć Enterprise Europe Network skutecznym narzędziem międzynarodowego transferu technologii”

Szkolenie odbędzie się w dniu 17 marca 2015, Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

PROWADZENIE:

mgr Jędrzej Danilewicz, Senior Expert Enterprise Europe Network, Specjalista w Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

PROGRAM:

09.30 – 09.45 Otwarcie warsztatów i wprowadzenie

09.45 – 11.00 Innowacja – Technologia – Rozwój

11.00 – 11.15 Przerwa

11.15 – 13:30 Międzynarodowy Transfer Technologii, a Enterprise Europe Network (tworzenie profilu i zapotrzebowania technologicznego BBS, przeszukiwanie baz profili BBS i BCD, pomoc w nawiązaniu kontaktu z firmą zagraniczną, pomoc w prowadzeniu negocjacji)

13.30 – 14.00 Podsumowanie i dyskusja

 

 

 

een KE

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter