een szkolenia nowy

 

Archiwum Szkolenia 2014

5 grudnia 2014 - Ryzyko walutowe w prowadzeniu działalności gospodarczej na ter

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie

Ryzyko walutowe w prowadzeniu działalności gospodarczej

na terenie Unii Europejskiej

05.12.2014

Nowy Kisielin

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Uniwersytetu Zielonogórskiego

Szkolenie jest bezpłatne (sfinansowane w ramach projektu Enterprise Europe Network).

Agenda

 

09:00 –09:30

Rejestracja uczestników i moderacja

09:30-10:45

- Zasady INCOTERMS- praktyczne aspekty- panel I

10:45– 11:15

Przerwa kawowa

11:15-13:00

- Zasady INCOTERMS- praktyczne aspekty- panel II

- Dyskusja

13:00-13:30

Lunch

13:30-16:00

- Odpowiedzialność w transporcie międzynarodowym: załadunek/    terminowość/ reklamacje

- Transformacja rynku transportów międzynarodowych/ ubezpieczenia transportów międzynarodowych

16:00 - 16:30

Pytania uczestników, dyskusja i zakończenie

7 października 2014 - „Design Thinking” – nowatorska metoda kreowania i wdrażani

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie

<<„Design Thinking” – nowatorska metoda kreowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmach i urzędach>>

07.10.2014

Żary

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Uniwersytetu Zielonogórskiego

Szkolenie jest bezpłatne (sfinansowane w ramach projektu Enterprise Europe Network).

Agenda

 

Godzina

Temat

Prelegent

9:45 –10:00

Rejestracja Uczestników

 

10:00 –12:00

 • Tour the table;
 • Wprowadzenie – czym jest design thinking, jakimi         problemami się zajmuje, jak się przygotować, możliwości zastosowania w praktyce;
 • Empatia – co to jest, zastosowanie w design thinking, jak przeprowadzać.

Paweł Żebrowski

RCIiTT ZUT

12:00 –12:30

Przerwa kawowa

 

12:30 –14:30

 • Definiowanie – co to jest, zastosowanie  w design thinking, jak przeprowadzać;
 • Generowanie Pomysłów – co to jest, zastosowanie w design thinking, jak  przeprowadzać.

Paweł Żebrowski

RCIiTT ZUT

14:30 –15:00

Lunch

 

15:00 –17:00

 • Prototypowanie – co to jest, zastosowanie w design thinking, jak przeprowadzać;
 • Testowanie – co to jest, zastosowanie w design thinking, jak przeprowadzać;
 • Pytania i odpowiedzi.

Paweł Żebrowski

RCIiTT ZUT

3 października 2014 - Wsparcie przedsiębiorstw w perspektywie finansowej UE 2014

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie

Wsparcie przedsiębiorstw w perspektywie
finansowej UE 2014-2020

3 października 2014 Gorzów Wielkopolski

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Uniwersytetu Zielonogórskiego

Szkolenie jest bezpłatne (sfinansowane w ramach projektu Enterprise Europe Network).

PROWADZENIE:

mgr inż. Ewelina Kwiatkowska, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

mgr Tomasz Przybyła, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

PROGRAM:

9.00 – 9.15          Wstęp

9.15 – 10.15        Podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw w latach 2014 – 2020 w ramach programów Horyzont 2020 i COSME

10.15 – 10.30     Dokumenty programowe, określanie statusu przedsiębiorcy

10.30 – 11.15      Wsparcie dla przedsiębiorstw finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w tym wsparcie szkoleniowe, doradztwo, zatrudnienie subsydiowane

11.15 – 11.30     PRZERWA

11.30 – 13.00      Wsparcie dla przedsiębiorstw finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym regionalna pomoc na inwestycje, doradztwo, instrumenty finansowe.

13.00 – 13.30     LUNCH

13.30 – 15.00     Instytucje otoczenia biznesu w tym B+R (badania i rozwój)

Inteligentne Specjalizacje, współpraca z sektorem MŚP.

15.30 – 16.00     Podsumowanie szkolenia i odpowiedzi na pytania uczestników

 

2 października 2014 - Wsparcie przedsiębiorstw w perspektywie finansowej UE 2014

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie

Wsparcie przedsiębiorstw w perspektywie
finansowej UE 2014-2020

2 października 2014 Nowy Kisielin

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Uniwersytetu Zielonogórskiego

Szkolenie jest bezpłatne (sfinansowane w ramach projektu Enterprise Europe Network).

PROWADZENIE:

mgr inż. Ewelina Kwiatkowska, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

mgr Tomasz Przybyła, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

PROGRAM:

9.00 – 9.15          Wstęp

9.15 – 10.15        Podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw w latach 2014 – 2020 w ramach programów Horyzont 2020 i COSME

10.15 – 10.30     Dokumenty programowe, określanie statusu przedsiębiorcy

10.30 – 11.15      Wsparcie dla przedsiębiorstw finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w tym wsparcie szkoleniowe, doradztwo, zatrudnienie subsydiowane

11.15 – 11.30     PRZERWA

11.30 – 13.00      Wsparcie dla przedsiębiorstw finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym regionalna pomoc na inwestycje, doradztwo, instrumenty finansowe.

13.00 – 13.30     LUNCH

13.30 – 15.00     Instytucje otoczenia biznesu w tym B+R (badania i rozwój)

Inteligentne Specjalizacje, współpraca z sektorem MŚP.

15.30 – 16.00     Podsumowanie szkolenia i odpowiedzi na pytania uczestników

 

28 listopada 2014 - Rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce i wy

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie

„Rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii

w Polsce i wybranych krajach UE”

28.11.2014

Nowy Kisielin

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Uniwersytetu Zielonogórskiego

Szkolenie jest bezpłatne (sfinansowane w ramach projektu Enterprise Europe Network).

Agenda

 

08:30 –09:00

Rejestracja uczestników

09:00-11:00

 • Aktualny stan rynku OZE w UE-28
 • Systemy wsparcia dla OZE w wybranych krajach UE-28
 • Trendy w rozwoju energetyki odnawialnej w Europie na przykładzie wybranych krajów UE-28
 • Strategia Unii Europejskiej w zakresie rozwoju OZE w UE-28 – cele na 2020 i 2030

11:00– 11:15

Przerwa kawowa

11:15-12:15

 • Aktualny stan rynku OZE w Polsce
 • Aktualny system wsparcia dla OZE zgodnie z obecną wersją Prawa energetycznego
 • Szacowanie przychodów z inwestycji w OZE w aktualnym systemie wsparcia dla OZE

12:15-13:15

 • Podstawowe zasady inwestycji i procedury administracyjne w procesie inwestycyjnym dot. OZE
 • Podstawowe założenia nowego projektu ustawy o OZE
 • Funkcjonowanie i efekty inwestycyjne systemów aukcyjnych w wybranych krajach UE-28

13:15-14:00

Lunch

14:00-16:00

 • Zasady systemu aukcyjnego w aktualnym projekcie ustawy o OZE
 • Szacowanie przychodów z inwestycji w OZE zgodnie z zadami systemu aukcyjnego
 • Energetyka prosumencka – zasady inwestycji w mikroinstalacje OZE zgodnie z aktualną wersją Prawa energetycznego
 • Propozycje dla energetyki prosumenckiej w nowej ustawie o OZE – szacowanie przychodów z inwestycji w mikroinstalacje OZE

16:00

Zakończenie

12 czerwca 2014 r. - Ryzyko walutowe w prowadzeniu działalności gospodarczej na

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie: 

 

Ryzyko walutowe w prowadzeniu działalności gospodarczej

na terenie Unii Europejskiej

Dychów
12 czerwca  2014

 

Udział w seminarium jest bezpłatny, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

AGENDA

 

 

08:30 –09:00

Rejestracja uczestników

9:00 – 9:15

Powitanie gości. Działalność EEN na terenie woj. lubuskiego

Dr inż. Roman Kielec dyrektor CPTT

09:15-11:00

Bogdan Wojczal, Doradca Podatkowy

·         Zasady działania walutowego rynku między-bankowego

·         Zmienność kursów walut - przyczyną pogarszania wyniku finansowego importerów i eksporterów

·         Zdarzenia gospodarcze generujące ryzyku kursu walutowego w firmach importujących i eksportujących

·         Dział finansowy, dział zamówień i dział sprzedaży - ich rola w procesie zarządzania ryzykiem kursowym

11:00– 11:15

Przerwa kawowa

11:15-13:15

·         Rodzaje ryzyka kursowego na osi czasu:
a) ryzyko stopowe
b) ryzyko krótkoterminowe
c) ryzyko średnioterminowe
d) ryzyko długoterminowe

·         Zasada działania podstawowych instrumentów służących do zabezpieczania ryzyka:
a) forward
b) opcja waniliowa PUT i CALL
c) złożone strategie opcyjne

13:15-14:00

Lunch

14:00-15:45

·         Depozyt zabezpieczający i limit skarbowy - metody ograniczania ryzyka ich wyczerpania/przekroczenia

·         Stress-testing ex ant planowanych transakcji zabezpieczających

·         Zabezpieczanie ekspozycji netto i brutto

·         Lokata dwuwalutowa - ciekawy instrument wspomagający proces zarządzania ryzykiem kursowym

·         Factoring z regresem

·         Nowinki produktów bankowych:
a) opcja CALL na opcję CALL - dla importerów
b) opcja PUT na opcję PUT - dla eksporterów

15:45 - 16:00

Pytania uczestników, dyskusja i zakończenie

Dr inż. Roman Kielec dyrektor CPTT

6 czerwca 2014 r. - Logistyka w transporcie międzynarodowym

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie:

"Logistyka w transporcie międzynarodowym"

które odbędzie się 6 czerwca 2014r. w Żarach

 

SZKOLENIE

 

Logistyka w transporcie międzynarodowym

 

 

 

PROGRAM

 

 

 

9.00-9.30

Otwarcie warsztatów i moderacja

 

9.30-10.45

Zasady INCOTERMS- praktyczne aspekty-  panel I

 

10.45-11.15

PRZERWA

11.15-12.30

Zasady INCOTERMS- praktyczne aspekty- panel II

12.30-13.00

Dyskusja

13.00-13.30

LUNCH

 

13.30-14.45

Odpowiedzialność w transporcie międzynarodowym: załadunek/ terminowość/ reklamacje

14.45-16.00

Transformacja rynku transportów międzynarodowych/ ubezpieczenia transportów międzynarodowych

 

16.00-16.30

Dyskusja i zakończenie

 

 

Prowadzący:

 

Anna Orzeł mgr – menedżer Instytutu Logistyki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.                           Z wykształcenia prawnik od 2006 r. doradca i trener w zakresie polityki transportowej. Mediator                    i arbiter w sprawach gospodarczych przy Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym S.A. Posiada prestiżowy certyfikat European Senior Logistician. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa                         w transporcie drogowym.

 

Kamil Pogoda – broker ubezpieczeniowy w branży od 12 lat. Z wykształcenia prawnik, absolwent MBA. Autor programów z zakresu zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym w przedsiębiorstwach.

Szkolenie jest bezpłatne (sfinansowane w ramach projektu Enterprise Europe Network). 

 

5 czerwca 2014 r. - Design Thinking

technologie1Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska, mają zaszczyt zaprosić Przedsiębiorców i Samorządowców na warsztaty: „Design Thinking” – nowatorska metoda kreowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmach, które odbędą się w dniu 05.06.2014r. od godz. 10 w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie (Centrum Logistyczne – sala konferencyjna na parterze). Warsztaty realizowane będą w ramach sieci: „Enterprise Europe Network”.

Czym tak naprawdę jest „Design Thinking”? Jest to kreatywne i praktyczne podejście do rozwiązywania nieoczywistych problemów, w których centrum jest człowiek. Poprzez swój uniwersalny charakter ma zastosowanie, wszędzie tam gdzie nie ma jednego oczywistego rozwiązania, czy sztywnych ram. Dla kogo więc jest „DF”? Dla wszystkich  firm i instytucji publicznych, które poszukują innowacji, ale nie poprzez ulepszanie i kopiowanie, tylko poprzez wdrożenia oryginalnych rozwiązań opartych na głęboko rozpoznanych potrzebach mieszkańców, użytkowników, klientów. Warsztaty proponowane przez „AZ” i „CPTT” będą miały formę praktyczną – nie teoretyczną. Uczestnicy będą w praktyczny sposób przechodzić przez wszystkie etapy „Design Thinking”. Program spotkania zamieszczamy poniżej.

Dlatego serdecznie zapraszamy przedstawicieli lubuskich firm do uczestnictwa w szkoleniu.

Potwierdzenie przybycia wytypowanych osób prosimy kierować na załączonym formularzu zgłoszeniowym do dnia 26.05.2014r., mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Udział w seminarium jest bezpłatny, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty oraz program do pobrania pod linkiem: http://aglomeracjazielonogorska.com/bez-kategorii/zaproszenie-na-warsztaty-design-thinking-czyli-jak-kreowac-i-wdrazac-innowacje-w-firmach-i-urzedach

Serdecznie Zapraszamy!

 

29 maja 2014 r. - „Rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce i wyb

Westmill Wind FarmMamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt. "Rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce i wybranych krajach UE. 

Szkolenie odbędzie się 29 maja 2014 w Mierzęcinie. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

AGENDA

 

 

08:30 –09:00

Rejestracja uczestników

09:00-11:00

 • Aktualny stan rynku OZE w UE-28
 • Systemy wsparcia dla OZE w wybranych krajach UE-28
 • Trendy w rozwoju energetyki odnawialnej w Europie na przykładzie wybranych krajów UE-28
 • Strategia Unii Europejskiej w zakresie rozwoju OZE w UE-28 – cele na 2020 i 2030

11:00– 11:15

Przerwa kawowa

11:15-12:15

 • Aktualny stan rynku OZE w Polsce
 • Aktualny system wsparcia dla OZE zgodnie z obecną wersją Prawa energetycznego
 • Szacowanie przychodów z inwestycji w OZE w aktualnym systemie wsparcia dla OZE

12:15-13:15

 • Podstawowe zasady inwestycji i procedury administracyjne w procesie inwestycyjnym dot. OZE
 • Podstawowe założenia nowego projektu ustawy o OZE
 • Funkcjonowanie i efekty inwestycyjne systemów aukcyjnych w wybranych krajach UE-28

13:15-14:00

Lunch

14:00-16:00

 • Zasady systemu aukcyjnego w aktualnym projekcie ustawy o OZE
 • Szacowanie przychodów z inwestycji w OZE zgodnie z zadami systemu aukcyjnego
 • Energetyka prosumencka – zasady inwestycji w mikroinstalacje OZE zgodnie z aktualną wersją Prawa energetycznego
 • Propozycje dla energetyki prosumenckiej w nowej ustawie o OZE – szacowanie przychodów z inwestycji w mikroinstalacje OZE

16:00

Zakończenie

13 maja 2014 - Partnerstwo Publiczno-Prywatne – alternatywna forma realizacji za

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – alternatywna forma realizacji zadań publicznych:

szansa, czy zagrożenie dla firm?”

które odbędzie się 13 maja 2014r. w Nowym Kisielinie (Park Naukowo-Technologiczny UZ)

Więcej informacji znajdą Państwo pod linikiem:http://aglomeracjazielonogorska.com/bez-kategorii/zaproszenie-na-seminarium-partnerstwo-publiczno-prywatene-szansa-czy-zagrozenie-dla-firm-i-jst

Znajdą tam Państwo szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy.

Szkolenie jest bezpłatne (sfinansowane w ramach projektu Enterprise Europe Network).  

 

14 lutego 2014 - Międzynarodowy transfer technologii - wdrażanie innowacji

elektronika2

Międzynarodowy transfer technologii - wdrażanie innowacji

 

14 luty 2014

Nowy Kisielin 

Ul. Syrkiewicza 6

 

      09:30 -10:30 

    Innowacja - Technologia - Rozwój
10:30 - 12:00      Wdrażanie innowacji - planowanie i realizacja projektów
12:00 - 12:30      PRZERWA KAWOWA
12:30 - 13:15      Audyt technologiczny -mapowanie zapotrzebowania na nową technologię
13:15 - 14:15      Pozyskiwanie informacji o nowych technologiach
14:15 - 14:30      LUNCH
14:30 - 15:15      Czy brak innowacji może stanowić zagrożenie dla bytu Twojego     przedsiębiorstwa
15:15 - 16:00      Podsumowanie i dyskusja          

Prowadzący: mgr Karol Dąbrowski, CPTT UZ

 

 

 

een KE

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter