een szkolenia nowy

Enterprise Europe Network West Poland

 

Enterprise Europe Network jest największą na świecie siecią wsparcia współpracy technologicznej i handlowej, dającą możliwość nawiązywania kontaktów międzynarodowych lokalnym firmom i instytucjom. 

Po rozszerzeniu w 2012 roku o Maroko, sieć obejmuje swoim zasięgiem 52 kraje świata, w tym wszystkie 27 państw Unii Europejskiej i obsługiwana jest przez 589 punktów kontaktowych. Dzięki dofinansowaniu z Komisji Europejskiej, usługi sieci dla przedsiębiorstw są bezpłatne.

Jesteśmy członkiem Konsorcjum Enterprise Europe Network West Poland, w skład którego wchodzi 9 instytucji z obszaru zachodniej Polski, świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Nasz zespół składa się z 3 konsultantów specjalizujących się w różnych zagadnieniach, tak aby zapewnić Państwu możliwie szeroki zakres wsparcia. Informacje o ośrodkach Enterprise Europe Network w innych województwach, znajdziecie Państwo na www.westpoland.pl
Prowadzone przez nas działania mają odzwierciedlenie w sukcesach naszych Klientów. Nawiązują oni konkretną współpracę z partnerami z zagranicy, zyskując nowych klientów, dostawców czy podwykonawców. W latach 2008-2012, wsparliśmy swoimi działaniami podpisanie 16 międzynarodowych umów handlowych i transferu technologii.

W ramach Enterprise Europe Network Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oferuje następujące usługi (bezpłatne dla klientów):

1. Informacja i doradztwo w zakresie funkcjonowania Rynku Wewnętrznego w obszarach:

 • prawa wspólnotowego dotyczącego inicjatyw wspólnotowych i krajowych dotyczących badań i rozwojuinicjatyw wspólnotowych i krajowych dotyczących badań i rozwojuinicjatyw wspólnotowych i krajowych dotyczących badań i rozwojuinicjatyw wspólnotowych i krajowych dotyczących badań i rozwoju
  • bezpieczeństwa i higieny pracy
  • energetyki
  • konkurencji
  • ochrony konsumenta
  • ochrony środowiska
  • podatków i ceł
  • przepływu towarów, w tym systemów jakości, standaryzacji, certyfikacji
  • świadczenia usług, w tym transgranicznego świadczenia usług
  • wspólnej waluty euro
  • zakładania przedsiębiorstw
  • zatrudnienia i spraw społecznych
  • społeczeństwa informacyjnego
  • finansowania przedsiębiorstw
 • inicjatyw wspólnotowych i krajowych dotyczących badań i rozwoju
 • analiz na temat danego kraju lub rynku
 • przetargów publicznych instytucji europejskich

2. Wsparcie w rozwijaniu współpracy transgranicznej - Profil kooperacyjny firmy

 • rejestrowanie w bazie "BUSINESS CO-OPERATION DATABASE" zgłoszeń o poszukiwaniu partnerów do współpracy handlowej, kooperacyjnej, itp.
 • rozpowszechnianie wśród polskich firm profili firm zagranicznych poszukujących partnerów do współpracy handlowej, kooperacyjnej, itp.
 • organizacji spotkań krajowych i wyjazdowych spotkań (misji) gospodarczych wsparcie negocjacji i podpisywania międzynarodowych porozumień o współpracy handlowej, kooperacyjnej, itp.

3. Pośrednictwo w zgłaszaniu do Komisji Europejskiej uwag/zastrzeżeń do funkcjonowania Rynku Wewnętrznego:

 • rejestrowanie w bazie "SME Feedback Mechanism" zgłoszeń o nieprawidłowości funkcjonowania prawa wspólnotowego, krajowego
 • przekazywanie opinii o wpływie prawa wspólnotowego i krajowego na funkcjonowanie sektora MŚP

 

Nasza wiedza dla Twojej firmy.

Zapraszamy.

 

een KE

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter