een szkolenia nowy

 

 

Archiwum Szkolenia 2008

Archiwum 2008

1.  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną (schemat dla MSP) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
więcej informacji 

2. Zapraszamy na wrześniowe seminaria poświęcone: 

    • 11 września 2008 r. - Lubuski Regionalny Program Operacyjny - fundusze strukturalne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Warsztaty poprowadzi Pani Katarzyna Skrzypek - Akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich. 
    • 22-23 września 2008 r. - Znak CE (dokumentacja techniczna, dyrektywy Komisji Europejskiej, oznakowanie CE). Szkolenie poprowadzą panowie: Rok Hrovatin oraz Janez Furlan ze Słoweńskiego Instytutu Jakości i Metrologii SIQ. (zapewniamy tłumacza z j. angielskiego). 

3. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR prowadzi rejestrację kandydatów do bazy ekspertów. Zachęcamy przedstawicieli środowisk naukowych i gospodarczych - zarówno krajowych, jak i zagranicznych - do zgłaszania swoich kandydatur.Zainteresowanych prosimy o zarejestrowanie się i wypełnienie formularza na stronie Centrum

4. Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym Transfer wiedzy do biznesu. Prawda czy fikcja?, który odbędzie się w dniu 8 czerwca 2008 r. w ramach Festiwalu Nauki, Zielona Góra 2008 (Ratusz – Sala Sesyjna, godz. 14.30). Dyskusję poprowadzi prof. Józef Korbicz oraz dr inż. Justyna Patalas. W spotkaniu wezmą udział: Dariusz Lesicki, Z-ca Prezydenta Miasta Zielonej Góry, Małgorzata Snarska-Świderska -Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

5. Dzień Informacyjny Stypendia indywidualne Marie Curie w 7. PR na wyjazdy do krajów europejskich i pozaeuropejskich. Spotkanie odbędzie się 27 maja 2008 roku (wtorek), o godz. 11.00 w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzony on będzie przy współudziale koordynatorów z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej w Poznaniu. 

6. Raport z projektu Regionalna Sieć Transferu Technologii

 

 

een KE

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter