een szkolenia nowy

 

 

Archiwum Szkolenia 2009

Archiwum 2009

 1. 11 grudnia 2009 roku - warsztaty "Marketing sprzedaży".
 2. 17 listopada 2009 roku - seminarium nt. "Komercjalizacja Technologii w ISIS Innovation i Uniwersytecie Oxfordzkim".
 3. 29 października 2009 r. - seminarium "Droga do Uczelni XXI wieku".
 4. 21 października 2009 r. w godz. 945-1445 - szkolenie nt."Rozliczanie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych". Szkolenie poprowadzi: mgr Aleksandra Głazowska
 5. 09 października 2009 r. w godz. 900-1500 - warsztaty "Paszport do eksportu - praktyczne aspekty rozwoju działalności eksportowej własnej firmy i jej ekspansji na rynki zagraniczne przy wykorzystaniu wsparcia z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013"
 6. 02 czerwca 2009 r. - warsztaty "Dotacje unijne dla biznesu"
 7. 25 maja 2009 r. - seminarium "Controlling w przedsiębiorstwie w dobie kryzysu gospodarczego"
 8. 18 maja 2009 r. - seminarium "Możliwości współpracy nauki z przemysłem w 7. Programie Ramowym"
 9. 23 kwietnia 2009 r. - seminarium nt."Komercjalizacja wyników badań naukowych". Seminarium poprowadzi prof. dr inż. J.G. Wissema"
 10. 17 kwietnia 2009 r. w godz. 900-1530 - "KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA I JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W REGULACJACH PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ". Warsztaty poprowadzą: A.Kempski, R.Smoleński, E.Kot, M.Jarnut
 11. 6 kwietnia 2009 r. - "Studium wykonalności dla funduszy strukturalnych 2007-2013"
 12. 03 kwietnia 2009 r. - "Nowoczesne sposoby integracji odnawialnych źródeł energii". Seminarium poprowadzą: Detlef Schultz (Helmut Schmidt University, Haburg), Grzegorz Benysek (Uniwersytet Zielonogórski), Irena Wasiak (Politechnika Łódzka), Marian Piotr Kaźmierkowski (Politechnika Warszawska), Piotr Biczel (Politechnika Warszawska)
 13. 20 marca 2009 r. - "Ochrona wynalazków, znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej". Szkolenie poprowadzi dr.inż. Włodzimierz Kujanek, europejski rzecznik patentowy
 14. 12 marca 2009 r. - "Dotacje inwestycyjne dla lubuskich firm". Warsztaty poprowadzą: mgr Aleksandra Głazowska i mgr Agnieszka Możejko
 

 

een KE

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter