een szkolenia nowy

Archiwum Szkolenia 2012

10 grudnia 2012 r. - Gorzów Wlkp. - szkolenie nt. "Najnowsze zmiany w normie ISO

10 grudnia 2012 r. - Gorzów Wlkp. - szkolenie nt. "Najnowsze zmiany w normie ISO 19011:2011 (PN - EN ISO 19011:2012)"

 

23 listopada 2012 r. - Warsztaty nt."Model 5 S jako system usprawniający zarządz

23 listopada 2012 r. - godz. 9:00 - 16:00 - warsztaty nt."Model 5 S jako system usprawniający zarządzanie firmą i podnoszący jej konkurencyjność na rynku Unii Europejskiej".

 

7 listopada 2012 r. - Dychów - warsztaty nt. "Międzynarodowe standardy rachunkow

 

7 listopada 2012 r. - Dychów - warsztaty nt. "Międzynarodowe standardy rachunkowości - dyrektywy unijne"

29 października 2012 r. - Gorzów Wlkp.- seminarium nt. "Zmiany zasad egzaminowan

29 października 2012 r. - Gorzów Wlkp.- seminarium nt. "Zmiany zasad egzaminowania spawaczy stali w nowej normie europejskiej PN-EN 287-1:2011 i projekcie normy międzynarodowej ISO/DIS 9606-1:2010

 

21 czerwca 2012 r. - Warsztaty nt. "Szczupłe zarządzanie (Lean Management)metodą

 

21 czerwca 2012 r. - godz 9:00 - 16:00 - warsztaty nt. "Szczupłe zarządzanie (Lean Management)metodą na podniesienie konkurencyjności organizacji na rynku europejskim".

24 maja 2012 r. - Seminarium nt. "Zarządzanie firmą wg normy ISO 9001:2008

24 maja 2012 r. - godz. 9:00 - 16:00 - seminarium nt. "Zarządzanie firmą wg normy ISO 9001:2008 metodą na podniesienie konkurencyjności organizacji na rynku europejskim - kolejność prac przy wdrażaniu systemu oraz przykłady spełnienia wymagań normy ".

 

17 kwietnia 2012 r. - Seminarium nt. "Międzynarodowa sprzedaż towarów i przedawn

17 kwietnia 2012 r. - godz. 9:00-16:00 - seminarium nt. "Międzynarodowa sprzedaż towarów i przedawnienie roszczeń w świetle Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów".

 

4 kwietnia 2012 r. - Nowogród Bobrzański - warsztaty nt. "Współpraca między prze

4 kwietnia 2012 r. - Nowogród Bobrzański - warsztaty nt. "Współpraca między przedsiębiorstwami na rynku Unii Europejskiej - obowiązki ciążące na przedsiębiorcy".

 

3 kwietnia 2012 r. - Nowogród Bobrzański - warsztaty nt. "Finansowanie inwestycj

3 kwietnia 2012 r. - Nowogród Bobrzański - warsztaty nt. "Finansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej - warsztaty praktyczne z zakresu realizacji, rozliczania i dokumentowania trwałości projektu".

 

20 stycznia 2012 r. - Poźrzadło - warsztaty "Międzynarodowy transfer technologii

20 stycznia 2012 r. - Poźrzadło - warsztaty "Międzynarodowy transfer technologii - wdrażanie innowacji"

 

19 stycznia 2012 r. - Poźrzadło - warsztaty "Modele i systemy zarządzania firmą.

19 stycznia 2012 r. - Poźrzadło - warsztaty "Modele i systemy zarządzania firmą. Optymalizacja procesów zarządzania poprzez eliminację marnotrawstwa"

 

 

een KE

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter