Analityka chemiczna - wybrane zagadnienia

 

Opis:

Oznaczanie zawartości niektórych substancji organicznych oraz jonów

 

Aparatura:

 • spektrofotometr UV VIS
 • spektrofluorymetr
 • system wyskociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC)

Opracowania projektowe i ekspertyzy

 

Opis:

 Oferujemy usługi z zakresu opracowań projektowych i eskpertyz:

 • inwentaryzacje budynków i obiektów budowlanych,
 • oceny stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych,
 • opinie i badania techniczno-konserwatorskie zabytkowych obiektów,
 • opinie architektoniczno-konserwatorskie zabytków,
 • analizy wartości kulturowych budowli i zespołów urbanistycznych,
 • projekty zagospodarowania terenu,
 • projekty adaptacji i modernizacji budynków,
 • badania cech klimatycznych pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i budownictwa ogólnego,
 • badania termowizyjne z zakresu fizyki budowli,
 • badania termowizyjne uszkodzeń konstrukcji, wad technologicznych
 • ekspertyzy mykologiczno-budowlane,
 • opinie i ekspertyzy badawczo-weryfikacyjne dla procesów inwestycyjnych budownictwa komunikacyjnego w zakresie mostów, przepustów i przejść dla zwierząt,
 • inwentaryzacje dróg i obiektów inżynierskich,
 • ocena stanu technicznego dróg, przepustów i mostów,
 • opinie techniczne w zakresie budownictwa komunikacyjnego,
 • przeglądy szczegółowe oraz specjalne (ekspertyzy) obiektów inżynierskich,
 • próbne obciążenia obiektów mostowych drogowych i kolejowych,
 • zalecenia projektowe i technologiczne dla budownictwa komunikacyjnego,
 • analizy zachowania się konstrukcji inżynierskich (drogi, mosty),
 • opracowywanie nowych optymalnych technologii dla budowy i utrzymania infrastruktury komunikacyjnej.

 

Aparatura:

 • Kamera termowizyjna Fluke TiR2FT
 • Laserowy sprzęt pomiarowy

Projektowanie wystaw, promocja sztuki

 

Opis:

Do celów projektowych wykorzystywane są techniczne pracownie twórcze Instytutu Sztuk Wizualnych wyposażone w specjalistyczny sprzęt.

Posiadamy pracownie malarskie, pracownię szkła artystycznego, pracownie rysunku i intermediów, pracownię litografii, sitodruku, pracownię druku wklęsłego i wypukłego, pracownię fotografii, pracownię rzeźby, pracownię projektowania graficznego ,pracownię typografii, projektowania znaku i identyfikacji wizualnej, pracownię plakatu i ilustracji. Pracownie architektury wnętrz, pracownie projektowania wystaw i widowisk oraz pracownie projektowania mebla. Pracownie projektowe wsparte są pracownią komputerową wyposażoną w programy wspomagające proces projektowy.

Ośrodek Zastosowań Matematyki i Informatyki jest jednostką organizacyjną Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zrzeszamy pracowników o umiejętnościach interdyscyplinarnych z doświadczeniem w dziedzinie matematyki stosowanej.

Od wielu lat bierzemy udział w projektach komercyjnych i realizujemy zlecenia, w których nasza wiedza z zakresu nowoczesnych metod matematycznych i narzędzi matematyki obliczeniowej przynosi wymierne korzyści, tj.:

 • wzrost efektywności produkcji,
 • podniesienie jakości produktów końcowych,
 • oszczędność czasu, 
 • redukcję zbędnych kosztów,
 • podejmowanie skutecznych decyzji gwarantujących sukces w świecie biznesu.


W ramach współpracy biznesowej oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania w obszarach:

 1. Opracowywanie i implementacja modeli matematycznych.
 2. Tworzenie i implementacja algorytmów obliczeniowych.
 3. Wykonywanie obliczeń i symulacji numerycznych.
 4. Eksploracja i analiza danych. Prognozy, raporty.
 5. Budowa modeli wspomagających proces podejmowania decyzji.
 6. Oceny finansowe projektów inwestycyjnych.

Organizacja warsztatów artystycznych

 

Opis:

Do celów projektowych wykorzystywane są techniczne pracownie twórcze Instytutu Sztuk Wizualnych wyposażone w specjalistyczny sprzęt.

Posiadamy pracownie malarskie, pracownię szkła artystycznego, pracownie rysunku i intermediów, pracownię litografii, sitodruku, pracownię druku wklęsłego i wypukłego, pracownię fotografii, pracownię rzeźby, pracownię projektowania graficznego ,pracownię typografii, projektowania znaku i identyfikacji wizualnej, pracownię plakatu i ilustracji. Pracownie architektury wnętrz, pracownie projektowania wystaw i widowisk oraz pracownie projektowania mebla. Pracownie projektowe wsparte są pracownią komputerową wyposażoną w programy wspomagające proces projektowy.